Jaaroverzicht HVV 2023

Soms meer, soms minder zichtbaar in het dorp heeft het HVV bestuur weer veel gedaan in 2023.
Hier is een terugblik:

Januari 2023:

 • Verschillende leden wilden graag een T-shirt of polo met het HVV-logo. Deze werden in januari besteld en geleverd.

Februari 2023:

 • Op 03 februari was weer de jaarlijkse ronde tafel van de verenigingen. Het belangrijkste onderwerp dit jaar was een locatie voor een ‘muur’ voor de handen van het 900-jarig bestaan. De favoriete locatie was achter de kerk. Dit werd later ook gesteund door de plaatselijke kerkenraad, maar werd later in het jaar tijdens de gedetailleerde planning afgewezen. In juni besloot het bestuur om de suggestie van Kathrin König op te volgen en de muur voor de 900-jarige handen op de alternatieve locatie in de boomgaard (aan de Viller) te gaan laten plaatsen.

Maart 2023:

 • De actiedat “Hommersum schoon“werd weer gehouden op de derde zaterdag in maart, dit keer op 18 maart. Ook dit jaar verzamelden drie groepen voetgangers, begeleid door historische tractoren, alles wat zich in de loop van het jaar langs de bermen in en rond Hommersum had opgehoopt. Er werd een groot aantal blikjes gevonden, waarvan sommige nog halfvol waren. Een andere groep gebruikte een mobiele hogedrukreiniger om de tafels en banken in en rond Hommersum schoon te maken. Na het werk kregen de hongerige helpers heerlijke erwtensoep geserveerd in de “Alte Schule”!
 • De algemene ledenvergadering werd gehouden op 26 maart.

April 2023:

 • Op 5 april was er een estafetteloop ter herdenking van de bevrijding van Hitler-Duitsland van Wageningen (NL) naar Wesel. De lopers gingen om 11.30 uur bij Hommersum de grens over. Daar werden ze verwelkomd door een grote menigte. De kinderen van de Kindertagestätte St. Peter hadden Duitse en Nederlandse vlaggen gemaakt en zwaaiden daar enthousiast mee. Burgemeester Teunissen van Gennep en loco-burgemeester Pleines van Goch staken samen het vuur aan.

Mei 2023:

 • Met financiële steun van de stad Goch (subsidieprogramma “Miteinander besser Leben”) heeft de HVV in 2022 3 nieuwe speeltoestellen gekocht (en in mei geplaatst), die passen bij het dorpse karakter van Hommersum: een rups bij de boomgaard (Viller), een bij bij het dorpsplein (Huyskensstraße) en een ezel bij de lindeboom (Maasstraße).

Juni 2023:

 • Op zondag 11 juni vond de jaarlijkse fietstocht van de Heimat- und Verschönerungsverein e.V. Hommersum (HVV) plaats. Dit jaar was het erg mooi weer en reisden we via Kessel naar de alpacaboerderij in Hassum.

 Juli 2023:

 • De besturen van de Alte Schule en HVV maken zich al enige tijd zorgen over de toekomst van de kleuterschool. Een gezamenlijke brief aan burgemeester Knickrehm over de status van de kleuterschool kwam op 13 juli met de post.
  Mevrouw Boell (hoofd van het Bureau Jeugdzorg) beantwoordde de brief aan burgemeester Knickrehm op 8 augustus. Ze gaat helemaal niet in op onze vragen en verwijst volledig naar de verantwoordelijke organisatie (Gocherland Church).
  Op 5 september was er vervolgens een inspectie van de kleuterschool met de kleuterschoolleidster en de verantwoordelijke persoon, de centrale rendant van de kerk en de architect. Het doel was om te bepalen of en hoe de kleuterschool voldoet aan de huidige normen en hoe de kleuterschool in de toekomst in stand kan worden gehouden.
 • Op een vraag van het bestuur of fruitbomen voor pasgeborenen mogelijk zijn op gemeentegrond, kwam op 17 juli een antwoord van de afdeling vastgoed- en gebouwenbeheer van de stad Goch:)
  “Helaas zien we op dit moment geen mogelijkheid om uw idee uit te voeren op een openbaar of gemeentelijk terrein.”

Augustus 2023:

 • De afdeling “openbare orde” van de Stadt Goch meldde in augustus ook, dat ze helaas geen verbeteringen kon aanbrengen aan de onoverzichtelijke verkeerssituatie op het dorpsplein: kleine maatregelen, zoals extra bewegwijzering, zijn niet toegestaan vanwege het verbod op dubbele bewegwijzering.
 • Naar aanleiding van de aankondiging in juli dat de brug op het dorpsplein aan vernieuwing toe was, heeft het HVV bestuur navraag gedaan bij Straßen.NRW Kleve. Antwoord: De brug is alleen onderzocht. De werkzaamheden worden op een niet nader genoemd tijdstip uitgevoerd. Het zou nog steeds de moeite waard zijn om de brug te verfraaien.
  Daarom is besloten om het metselwerk van de brug niet te repareren.
  Het houtwerk voor de brug werd eind september voltooid. Het houtsnijwerk van Melanie Kuypers is prachtig geworden. Er zijn ook bloempotten op de brug geplaatst.
  Deze verfraaiing van de brug werd grotendeels gefinancierd door de subsidie “Miteinander besser Leben” van de stad Goch 2023, die in november werd ingediend en volledig werd goedgekeurd.
  De financiering omvatte ook 2 nieuwe tafels (bij de linde en in een straat zonder naam tussen de Maasstraße en Viller).

September 2023:

 • Op 3 september was de oogstkoningverkiezing. Eerst werd de film over het oogstfeest van vorig jaar bekeken. Daarna werden Stefan (Arians) de tweede en Nadine (Blazek) de eerste gekozen tot oogstkoning en -koningin.
 • Dit jaar is er een kinderoogstkoningin: Amelie Servos!
 • De website is bijgewerkt. Er zijn onder andere nieuwe kalenderfuncties en een nieuwe rubriek “Wij zijn actief”.
 • Bertha Zielke en Frank van Kempen ondersteunden ook de jubileumviering van de Alte Schule sponsorvereniging op 16/09/2023 met de bakkerij.
 • Tijdens de bestuursvergadering op 25 september is besloten dat vanaf volgend jaar alle varianten van de Oogstdankkoning en -koningin en Kinderoogstdankkoning en -koningin voortaan mogelijk zijn.

Oktober 2023:

 • Het kermisweekend was op 30 september en 01 oktober. De kermiszondag was erg gezellig, mede dankzij de vele actieve helpers. Op andere momenten dat helpers nodig waren, ontbraken ze en waren meestal alleen het bestuur en de leden van het kermis-/oogstfeestteam aanwezig.
 • Het Oogstfeestweekend met de mis op zaterdagavond en de optocht en dansen op zondag was ook weer leuk. De twee weekenden waren echter duidelijk verliesgevend. De inkomsten waren te laag om de hoge kosten (feesttent, band, licht/muziek) te dekken.
 • In het proces om een tweede nationaal park in Noordrijn-Westfalen te vinden, is het Reichswald in de Kreis Kleve een van de voorgestelde locaties. Het HVV-bestuur besloot in oktober om op de hoogte te blijven van dit proces door middel van een “melding van belangstelling“.

November 2023:

 • Eind juni werd een aanvraag ingediend voor steun uit het subsidieprogramma “Miteinander besser Leben” 2023. De aanvraag werd op 26 oktober goedgekeurd door de Gochse gemeenteraad.
  Een fietsservicestation op het dorpsplein en een houtschuur voor het brandhout van het bakhuis zijn gepland voor 2024.
 • De jaarlijkse “koffie met gebak” voor jubilarissen werd gehouden op vrijdag 3 november om 16.00 uur. Twee van de drie jubilarissen waren er met gezelschap. Beiden waren erg positief over deze middag.
 • Nadat de metalen onderdelen van de 4 informatieborden in het voorjaar bij het historische gebouw waren geplaatst, werden de informatieborden er in augustus aan bevestigd. De borden hebben teksten in het Duits en Nederlands.
  De officiële opening van de informatieborden vond plaats op 21 november na de seniorenmis om 15.00 uur met een zegening door pater Aba.

December 2023:

 • Er was een gesprek tussen het HVV-bestuur, vertegenwoordigers van de wagengroepen en de plattelandsjongeren over financiering en het Krümmelball.
 • De burgerpetitie over de school in Kessel werd niet actief gesteund door het HVV-bestuur.

Ronde verjaardagen:

In 2023 hadden de volgende (oudere) leden een ronde verjaardag:

 • Renate Bodden. (80)
 • Hannelore Willems (80)
 • Heinrich Janßen (85)

De HVV wil graag alle leden en vrijwilligers bedanken die hebben geholpen bij het voorbereiden en organiseren van de activiteiten in 2023!

Op 31 december 2023 had de HVV 200 leden, waarvan 101 mannen en 99 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de leden was 61,3 jaar. 1 lid is in 2023 overleden: Regi Evers (november). Het HVV overlijdensbericht “Meer als 50 jaar was ze het gezicht aan de grens in Hommersum” werd gepubliceerd in alle Duitse en Nederlandse kranten, behalve in de Niederrhein Nachrichten.