Referendum school Kessel mogelijk maken: uw handtekening telt!

Op 15 juni 2023 besloot de meerderheid van de gemeenteraad van Goch om de scholen in Kessel en Asperden te sluiten en een nieuw schoolgebouw te bouwen in of aan de rand van Asperden. Deze beslissing kan alleen via een officieel referendum (in Duits: Bürgerentscheid) worden teruggedraaid. Er moeten vooraf voldoende inwoners om dit besluit hebben gevraagd. Deze voorfase wordt een burgerinitiatief (Duits: Bügerbegehren) genoemd. Het gaat niet om de vraag of men voor of tegen het behoud van de scholen in Kessel en Asperden is. Het gaat alleen maar om de vraag, of we er later allemaal zelf over kunnen beslissen. 2.500 mensen moeten dat willen. Daarom is uw handtekening belangrijk! Ook voor mensen uit Hommersum!

De basisschool in Hommersum is al een hele tijd verdwenen. Er is slechts een kinderopvang in Hommersum. Maar het is onduidelijk voor hoe lang. Wij in Hommersum begrijpen dat het belangrijk is om kinderen in het dorp te houden! Een basisschool en de kinderopvang vormen een centraal onderdeel van de levenskwaliteit in het dorp.

In deze voorfase, het burgerinitiatief, mogen juridisch gezien alleen stemgerechtigde Duitsers en EU-burgers van 16 jaar en ouder met hun hoofdverblijfplaats in 47574 (Goch) deelnemen. Dus ook de Nederlanders die bij de bevolkingsadministratie in Goch gemeld zijn! Hiervoor moet u uw naam, adres en handtekening op een lijst invoeren. De lijsten liggen bij inzamelpunten uit. Eén van de inzamelpunten is de Gaststätte “Bei Regi” bij ons in Hommersum. U kunt de lijst ook downloaden via deze link. Op deze lijst kunnen maximaal 5 personen ondertekenen. Volledige en onvolledige lijsten kunt u in een collectebus bij Gaststätte “Bei Regi” of één van de andere inzamelpunten deponeren. De lijsten kunnen ook in de HVV-brievenbus bij de Alte Schule worden gedaan.

Het is belangrijk dat uw handtekeningenlijst uiterlijk 19 januari 2024 wordt ingediend bij een van de acceptatiepunten. Dan eindigt de wettelijke termijn. Medewerkers van gemeente Goch controleren vervolgens of de namen en handtekeningen kloppen. Ze zullen zeker een paar fouten vinden. Let er daarom wel op, dat de voornaam en achternaam precies zo ingevuld worden, zoals op de identiteitskaart staan!
Als er voldoende geldige handtekeningen zijn, zal de stad Goch het referendum moeten starten. Dit zal waarschijnlijk een stemming per brief zijn.

Meer informatie (helaas allen in het Duits) op de website www.schulebleibt.de en bij de Stadt Goch op www.goch.de/bürgerbegehren.