KraKe Doelen communicatie

Bij het thema communicatie hebben we onze ideeën, doelen en maatregelen opgedeeld in 3 gebieden:

Hommersumer / alle huishoudens

Alle dorpelingen (oud en jong) via verschillende media bereiken:

 • E-mails: de HVV heeft al een grote mailinglijst
 • Flyers: deze worden bij alle huishoudens verdeeld
 • Website
 • Prikbord: Toen we de Kulturbühne vroegen, kregen we een sleutel voor de ongebruikte vitrine op de parkeerplaats van de kerk. Helaas is deze beschadigd waardoor de sluiting defect is en de vitrine niet meer te openen is. We blijven zoeken naar alternatieven.
 • WhatsApp-groep: over deze mogelijkheid wordt nog gesproken

Actuelere informatie verspreiden:

 • Flyers bij evenementen
 • Ieder kwartaal een nieuwsbrief

Nieuwe inwoners beter informeren en integreren:

 • Contactpersonen benoemen en publiceren (website / nieuwsbrief)
 • Brochure over Hommersum met de belangrijkste informatie
 • Informatiepunt in het dorp (in de vorm van een huisje. Daar kan man dan bijvoorbeeld tegelijkertijd een platform kunnen creëeren, waar Hommersumers ook zonder directe ontmoetingsplaats van gedachten kunnen wisselen: prikbord “ik zoe – ik bied aan”; boekenkast, enz.)

2. Verenigingen

De communicatie tussen de verenigingen verbeteren:

 • Definieer vaste contactpersonen binnen de verenigingen, waar vragen en ideeën worden gebundeld, die die vervolgens kunnen bespreken met het betreffende bestuur
 • Organiseer regelmatig bijeenkomsten met vertegenwoordigers van alle verenigingen en organisaties, zodat ze wederzijds op de hoogte zijn van de plannen en behoeftes van de anderen

Synergieën vinden en gebruiken:

 • Deel informatie over de inventaris etc. van de vereniging, zodat deze indien nodig ook door anderen kunnen worden gebruikt
 • Bespreek problemen en zoek gezamenlijke oplossingen; profiteer daarmee ook van het knowhow van anderen
 • Maak gebruik van de activiteiten van de andere verenigingen (bijv. afwisselend, gezamenlijke verspreiding van flyers zodat niet elke vereniging afzonderlijk alle huishoudens hoeft te langs te gaan; gezamenlijke reclame)

3. Stadt Goch en andere overheidsinstanties

De communicatie met de Stadt Goch verbeteren:

 • Vraag het stadsbestuur om een ​​contactpersoon: een brief met dit thema, waarin we de contactgegevens van een zo een persoon vragen, is naar de stad Goch gestuurd. Deze zou ons moeten over actuele onderwerpen (die ons betreffen) en, indien nodig, onze zorgen kenbaar maken aan de administratie. Daarom zou de stad Goch ook een contactpersoon in Hommersum moeten hebben, die de informatie in het dorp verspreidt en de vragen uit het dorp bundelt.

Contacten leggen met andere gemeentes / dorpen:

 • In de Kreis Kleve: via het KraKe-project hebben we al contacten kunnen leggen met verschillende dorpen. Als onderdeel van het project wordt er al gewerkt aan een lijst met contactpersonen, die beschikbaar moet worden gesteld aan de deelnemers om de communicatie tussen de dorpen ook na afloop van de projectperiode in stand te houden.
 • Grensoverschrijdend: medio 2018 hebben we een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de Stichting Gennep-Niers-Goch. Sindsdien delen we onze informatie over activiteiten met elkaar. Ook hebben we een contact bij de gemeente Gennep waarmee we al gesproken hebben over de grensovergang bij Regi. Wij willen dit graag verder uitbreiden om up-to-date informatie te blijven ontvangen, waar wij van tijd tot tijd ook mee te maken kunnen krijgen.

© HVV 2018