Dorpsontwikkeling

Uit het KRAKE-project is het team Dorpsontwikkeling
“Gemeinsam für Hommersum” (Samen voor Hommersum)
ontstaan:

Deze tekst beschrijft de situatie aan het einde van het KraKe-project in april 2019.
Het team is sinds Corona niet meer actief geweest.

Het Team dorpsontwikkeling heeft zich uit het KraKe-Project van de Hochschule Rhein-Waal en Hogeschool Arnhem Nijmegen ontwikkelt. Dit project ging over het “veiligstellen van de toekomstige levensvatbaarheid van kleine dorpen”.

Binnen dit project voerden studenten groepsinterviews uit met enkele Hommersumer om de sterke en zwakke punten of kansen in het dorp te bepalen. Daaruit hebben we de eerste doelen afgeleidt en in de thema’s “communicatie” en “ontmoetingspunten” verdeeld:

Vervolgens kregen we deze gegevens om verdere doelen en maatregelen voor ons te formuleren. Op deze manier willen we de dorpsontwikkeling en de uitvoering van projecten continu en gestructureerd aansturen. Zie ook de pagina’s “KraKe Doelen communicatie” en “KraKe Doelen ontmoetingspunten“.

Meer informatie over onze activiteiten in het KraKe-project zijn op de pagina “KraKe-project“.

Samen voor Hommersum

We zijn daarbij bijzonder afhankelijk van de ideeën en deelname van alle Hommersumer. Samen kunnen we Hommersum naar onze ideeën verder ontwikkelen en daarmee versterken voor de toekomst. – Van het dorp voor het dorp!

© HVV 2019