KraKe-project

Bijeenkomst werkgroep Dorfgaststätte Pont

Via de Hogeschool Rhein-Waal hebben we contact kunnen leggen met een werkgroep in Pont, die daar de Gaststätte “Zum Lüneborger” voortzet. Tijdens een treffen op 7 maart 2019 hebben we ervaringen kunnen uitwisselen met de vertegenwoordigers van deze werkgroep en nieuwe ideeën kunnen opdoen voor onze verdere doelen in relatie tot de ondersteuning en samenwerking met Regi.


Dorpendag 06-02-2019

Op 6 februari vond in Hommersum een ​​bijeenkomst plaats van vertegenwoordigers van de deelnemende dorpen uit het KRAKE-project. We presenteerden de analyseresultaten van de hogeschool, onze afgeleide doelen en de huidige status van maatregelen: Link presentatie dorpendag 06-02-2019.


Website

In het kader van het KraKe-project kregen we steun voor de vernieuwing van de HVV-website www.hommersum.de, die in de toekomst als platform zal dienen voor alle organisaties in Hommersum. De nieue tweetalige opbouw van de website werd begin 2019 afgerond door Antoon Rodoe.

© HVV 2019