Het oudste dorp van Goch vierde zijn 900ste verjaardag

In 2018 kon het dorp Hommersum een ​​bijzonder jubileum vieren: het 900-jarig bestaan. Deze indrukwekkende mijlpaal werd gedocumenteerd door een belangrijk document gedateerd 30 september 1118, waarin de overdracht van kerkelijke rechten aan de kerk van het toenmalige Humbersheim werd gedocumenteerd. Dit document vertegenwoordigt het oudst bekende document waarin Hommersum bij naam werd genoemd. Met het oog op deze boeiende geschiedenis en de diepe verbondenheid met hun vaderland, plande de hele dorpsgemeenschap een feestweek (van 13 mei 2018 tot 20 mei 2018) onder het motto “gisteren en vandaag voor morgen”.

De feestweek was een hoogtepunt voor de dorpsgemeenschap, waar ze hun tradities, cultuur en identiteit konden vieren. Het programma van de festivalweek met foto’s van de activiteiten staat op de pagina “Programma 900 jaar feest“.

De festiviteiten gingen gepaard met stralend weer en vormden daarmee het perfecte decor voor de door WDR opgenomen filmopnamen. Deze feestdagen werden zo voor eeuwig vastgelegd en bewaarden de herinneringen aan de jubileumevenementen, die werden gekenmerkt door vrolijke en feestelijke sferen. Ook de lokale omroep Goch.tv zond meerdere items uit.

Als onderdeel van de organisatie zijn drie projecten ontwikkeld met als doel het verbinden van verleden, heden en toekomst van Hommersum. Deze staan ​​beschreven op de website “Projecten 900 jaar feest”. Bijzonder verheugend was de financiële ondersteuning van het bakkerijproject door de cultuurcommissie van het district Kleve, die het project mogelijk maakte en de dorpsgemeenschap aanmoedigde om hun tradities door te geven.

Al deze mooie evenementen en projecten werden niet in de laatste plaats mogelijk gemaakt dankzij de genereuze steun van sponsoren die het dorp ondersteunden bij het realiseren van het 900-jarig bestaan. Zonder hun hulp was zo’n uitgebreide en indrukwekkende festivalweek nauwelijks denkbaar geweest.

Op de pagina “Orgateam 900 jaar feest” staan ​​enkele foto’s die de inzet en toewijding van het organisatieteam goed weergeven.

De pagina “Hoe alles begon” biedt een diepgaande blik op de fascinerende geschiedenis van Hommersum en volgt de reis van het dorp vanaf het bescheiden begin tot aan de hoogtijdagen. Het is een reis door de tijd die laat zien hoezeer de gemeenschap is geëvolueerd en haar wortels heeft gekoesterd om trots te zijn op haar verleden.

De viering van het 900-jarig bestaan ​​was ongetwijfeld een mijlpaal in de geschiedenis van Hommersum. Het jubileum bracht mensen dichter bij elkaar en versterkte het belang van hun gemeenschap. Met deze belangrijke gebeurtenis presenteerde Hommersum zich weer als een levendig dorp met een rijke historie.

900 Jahr Hommersum Logo
900 Jahr Hommersum Logo
© HVV 2023