KraKe Doelen ontmoetingspuntenKraKe

Als het gaat om ontmoetingsplekken maken we onderscheid tussen formele en informele ontmoetingsplekken.

  • Met formele ontmoetingsplekken bedoelen we ruimtes die alleen beschikbaar zijn door middel van een boeking (bijvoorbeeld voor evenementen of na aanmelding). Deze zijn vooral belangrijk voor verenigingsactiviteiten.
  • Informele ontmoetingsplekken zijn plekken waar je spontaan en zonder aankondiging andere Hommersumers kunt ontmoeten en ideeën kunt uitwisselen die belangrijk zijn voor het sociale dorpsleven.

In Hommersum zijn (naast het pastoraat) 2 grote ontmoetingsplaatsen, die beide essentieel zijn voor het verenigings- en dorpsleven:

Gaststätte Evers / Dorpsplein

Als kroeg is “Regi” een informele ontmoetingsplek, maar met de zaal ook een formele ontmoetingsplek.De kroeg is momenteel de enige officiële ontmoetingsplek in het dorp waar mensen elkaar ongepland kunnen (kunnen) ontmoeten. Daarom is het van groot belang voor Hommersum. We proberen de toekomst veilig te stellen via verschillende benaderingen:

  • Ondersteuning bij de bediening in de kroeg: we hebben een WhatsApp-groep opgezet zodat we op korte termijn zaken kunnen regelen als Regi hulp nodig heeft in de kroeg. Het doel is dat niet ieder van ons zichzelf hoeft te bedienen als hij in een grotere groep bij Regi is, maar dat één persoon ervoor zorgt en alle andere gasten dat mogen.
  • Uitwisseling met de werkgroep “Zum Lüneborger” in Pont: Bij gebrek aan alternatieven houdt deze werkgroep al een kroeg draaiende. Tijdens een bijeenkomst konden we informatie verzamelen over hun ervaringen en kregen we tips voor ons toekomstige werk. Daarnaast hebben we nu contacten waar we in de toekomst met vragen terecht kunnen.
  • Reiniging van de bierleidingen: om de bierkwaliteit te waarborgen zijn er overwegingen om de leidingen regelmatig – afwisselend in een kleine groep – schoon te maken
  • Fietsers “aantrekken”: in verband met het thema toerisme en het dorpsplein ontstond het idee van een oplaadpunt voor e-bikes. Daarnaast werd de behoefte naar snacks en kleine gerechten onderzocht.

Alte Schule / Bakhuis

Met de clubruimte voor de landjeugd, het klaslokaal van de schietclub, die te huren is, en de gymzaal is de Alte Schule (oude school) een andere formele ontmoetingsplek. De in aanbouwzijnde bakkerij zou een andere informele ontmoetingsplek kunnen worden:

  • Aangezien er ‘dorpsplein als ontmoetingspunt’ discussie is geweest, of dat het “oude” dorpsplein bij Regi of dat de Alte Schule is, willen we het belang en het verschil in de functies van de twee ontmoetingsplaatsen in het dorp duidelijker communiceren om “kampvorming” voorkomen.
  • Het pand van de oude school bruikbaarder maken voor de dorpelingen: De eisen en voorwaarden voor het gebruik van de ruimte zijn nog niet erg transparant. Om ervoor te zorgen dat het pand vaker gebruikt kan worden, willen we dit wijzigen in overleg met de eigenaar (Trägerverein).
  • Maak het Bakhuis bruikbaar als informele ontmoetingsplek: de inrichting van het gebruik ligt nog niet vast. Er zijn verschillende alternatieven mogelijk: huren voor besloten of interne verenigingsactiviteiten, eenmalige openbare georganiseerde activiteiten, sporadisch openbaar gebruik of regulier openbaar gebruik op vaste tijden (bv. elke 3e zondag van de maand) – bakken met met eigen deeg dat je meegebracht hebt of met verstrekt deeg. In overleg met de HVV (eigenaar) willen we proberen een regulier openbaar gebruik tot stand te brengen zodat het Bakhuis een tweede informele ontmoetingsplek wordt in Hommersum.

© HVV 2018