Kroniek

1944

De luchtaanvallen op Kleve en Emmerich op 7 oktober brachten Hommersum ook in het gebied van directe oorlogvoering. De luchtlanding van de legergroepen van Montgomery bij Arnhem mislukte, zodat verdere voorbereidingen van de geallieerden tot het voorjaar van 1945 doorgingen.

1945

In Hommersum vinden ook hevige gevechten plaats. De Engelsen bezetten Goch en het omliggende gebied, de bevolking wordt geëvacueerd naar Bedburg-Hau. In Hommersum wordt het rustig. Maar een paar verstoppen zich daar.
Maar beetje bij beetje verhuizen veel evacués terug naar hun dorpen. Hommersumer maakt zich ook klaar. Maar niet iedereen kan naar huis terugkeren. De Engelsen stelden een verboden zone in tussen Viller en Heyssenhof. Deze zone blijft leeg.
Het leven in Hommersum wordt echter geleidelijk weer normaal.

1946

Op 5 januari van het jaar kreeg Hommersum een pastoor: Josef Meyer, die tot in de jaren zeventig hielp het dorpsleven vorm te geven. De officiële inauguratie plaats op 7 maart, in een tijd gekenmerkt door armoede en nood, maar gedragen door moed en hoop. De parochie van Südlohn, waar pastor Meyer eerder werkte, schonk, met het oog op de grote nood in Hommersum, een hele auto vol “liefdesgeschenken”, zoals kleding, wasgoed en klompen.
Vanaf nu gaat het weer beter: Op 18 maart wordt voor de jongeren tussen 15 en 20 jaar weer gestart met godsdienstles. Op 24 maart verschijnt de eerste editie van de bisdomskrant “Kirche und Leben”. Op 31 maart vindt er een afstemming plaats over de start van een katholieke school. Op 16. Juni krijgt weer een groep kinderen de Eerste Communie.
Een hoogtepunt is op 29. September het Oogstfeest. Voor de eerste keer trekken 4 versierde Oogstwagens door Hommersum en halen het eerste Oogstkoningspaar Johann Urselmans en Johanna Pellen, thuis af en brengen hun met hun hofstaat naar de Lintzen-boerderij, waar ‘s-avonds een groot feest met dans en gezang op de dorsvloer wordt gevierd.
Vanaf oktober in dat jaar wordt de Heilige Mis voor de komende 2 jaren in de Gaststätte Evers gevierd.

1947

Dit jaar staat in het teken van de wederopbouw van de kerk en de pastorie. De gemeenschap ondersteunt met veel donaties (voornamelijk in natura) en hun grote actieve hulp.
Pastor Josef Meyer viert zijn 25-jarig jubileum als priester op 12 juni. Leraar Heinrich Bolten, teruggekeerd uit gevangenschap, heeft de leiding van de school overgenomen.
De jeugd wordt langzaam weer actief. O.a. voeren ze een toneelstuk op in de boerderij van Christian Schoofs. De opbrengst gaat natuurlijk naar de wederopbouw van de kerk.

1948

Met hulp van de hele gemeente kan de kerk weer opgebouwd worden. De laatste dienst in de Gaststätte Evers vindt plaats op 12 september. Twee dagen later wordt de kerk in Hommersum ingewijd.

1949

Omdat de ruimte in de Gaststätte Janssen te klein is voor schoollessen, wordt besloten hiervoor de zaal van de voormalige kapel in de Gaststätte Evers te gebruiken. Er zijn twee aparte schoolklassen beschikbaar. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan een nieuwe school. In december van dit jaar wordt deze officieel geopend. Leraar Nitsch is nu schoolhoofd. De school in Hommersum is de eerste die na de oorlog in de Kreis Kleve nieuw gebouwd is.

1950-1953

Van 1950 tot 1953 nam het dorpsleven zijn normale gang, maar het werd natuurlijk gedomineerd door de wederopbouw.

1954

In het voorjaar worden voor de kerk twee nieuwe klokken ingewijd.

1956

De leraar Karl-Heinz Nitsch, die sinds november 1948 in Hommersum werkt, wordt in augustus overgeplaatst naar Kessel. Voor hem komt de jonge leraar Franz Rasokat naar Hommersum. De tweede lerares is Angela Klein.
Bij het oogstfeest komt de oogstkoningin (Margarete Gerits; oogstkoning: Gerd Bodden) voor het eerst niet uit Hommersum.

1958

Op 15 augustus van het jaar wordt eindelijk de Landjugendgruppe (plattelandsjongeren-groep) Hommersum in Münster ingeschreven. Destijds was het nog verdeeld in een groep voor meisjes en een voor jongens. Regina Evers is voorzitter van de meisjesgroep en Vinzenz Bodden van de jongensgroep. Beiden zijn nog steeds erelid van de KLJB Hommersum. In de pastorie is een zaaltje voor de jongeren, maar deze is niet te vergelijken met het jeugdhonk van vandaag.
Burgemeester Dr. jur. Utr. Heinrich Arians van de Hommersumer Kapellenhof sterft op 9 november op 72-jarige leeftijd.

1959

In de aantekeningen van Pastoor Meyer staat de volgende zin over de Landjugend: “De Landjugend Hommersum Hassum organiseren voor de wintermaanden een plattelandsseminar met 14 educatieve avonden in het jeugdhuis in Hassum.”

1960

De katholieke Borromäus-bibliotheek, genoemd naar de Italiaanse kardinaal Karl Borromäus, krijgt een nieuwe ruimte. Iedereen heeft de mogelijkheid om boeken te lenen. Er zijn 900 boeken ter beschikking.
Op 1 oktober viert het dorp het 15e Oogstfeest. Gerhard Jansen en Maria Hermsen vormen het koningspaar. Voor het eerst wordt de grens met Nederland heropend, zodat ook de buren Hommersum kunnen bezoeken. Er is ook een vernieuwing bij Oogstfeest: de maaltijd van het koningspaar met de hofstaat wordt niet langer gehouden bij de koning, maar in de Gaststätte Evers.
Op 14 oktober geeft dhr. Fichthorn, basisschoolleraar in Hassum, een lezing voor de Landjugend met als onderwerp “Bijgeloof gisteren en vandaag”.

1961

Ter voorbereiding op het huwelijk begint op 15 januari een religieuze jeugdweek, gehouden door pater Johann. Vragen als “liefde”, “vriendschap” en “familie” komen aan bod. Alle jonge mannen en vrouwen van 17 jaar en ouder zijn uitgenodigd.
Jongeren komen steeds meer op de voorgrond via discussies en lezingenavonden, maar ook via hun winterseminar, dat inmiddels een traditie is geworden.
Het geld voor de langverwachte nieuwbouw van het orgel is inmiddels ingezameld zodat de opdracht kan worden gegund.

1962

Op 23 september 1962 (kermiszondag) klinkt het nieuwe orgel voor het eerst.
In dit jaar alsook de volgende jaren worden nieuwe leden met een ceremonie toegelaten tot de Landjugend. Allereerst is het een feestelijke mis. Na de plechtige worden de nieuwe leden met een opnamefeest geïnaugureerd.

1963

Voor het eerst dit jaar houdt de Landjugend een carnavalsavond.
De kerk krijgt een nieuw verwarmings- en ventilatiesysteem.

1964

Voor het eerst kiest de dorpsgemeenschap voor een getrouwd oogstkoningspaar: Frieda en Peter Peters.

1965

Pastor Meyer herleeft een oud Driekoningsgebruik in Hommersum. Na de aandacht bij het Driekoningenfeest verdeelt hij cake aan alle kinderen en jongeren. In een van de stukken zit een boon. Wie de boon vindt (in dit eerste jaar is het Manfred Kotters) mag in het kerkportaal de karakters van de drie wijzen “C M B” met een krijtje schilderen onder de ogen van de anderen.
De tuin van de pastorie wordt aanzienlijk verkleind om parkeerplaats voor kerkgangers te maken.
De uitbreiding van de school is afgerond. De school krijgt de naam “Katholische Volksschule Peter”. De uitgebreide en vernieuwde Sint-Petrusschool wordt op 29 juni ingewijd.

1966

Tot grote vreugde van kinderen en jongeren worden de Kendel-weiden in januari overstroomt en door vorst omgevormd tot een enorm ijsoppervlak.
In het voorjaar van 1966 begon de ontbossing voor het latere Bundeswehrdepot. Pastor Meyer schrijft in zijn kroniek: “Er komen hier in de loop van het jaar nog grote veranderingen. Er loopt al een hoog hek rond het terrein. Een groot deel van het bos is omgehakt. Borden geven aan dat toegang verboden is. Jammer, het prachtig stukje bos, dat waar jongeren vaak kampeerden, wat ons ontspanning bood, is nu voor ons gesloten. Ons dorp met zijn rust en geborgenheid verliest iets onvergetelijks! “

1967

Op 2 mei reed Heinrich Erps zijn laatste lading melk van de boerderijen naar de zuivelfabriek in Hassum. Hij maakte dertig jaar lang zijn rondje als melkchauffeur. Vanaf dat moment wordt de alle melk opgehaald door twee tankvrachtwagens die de melk naar Luisendorf vervoeren. Door deze rationalisatie wordt weer een beetje zelfstandigheid van de dorpen opgegeven.
In juli van het jaar gaan de twee Landjugendgruppen uit Hommersum samen op reis naar Münster.
Jammer – het Oogstkoningspaar Ernst en Lis Leenen bleven he eerste regenachtige Oogstfeest sinds het ontstaan van deze traditie.

1968

Op 26 juni van het jaar wordt de laatste les in de school van Hommersum gegeven. De kinderen van Hommersum moeten voortaan naar school in Hassum en Goch. Ook hier moet een stuk onafhankelijkheid worden opgegeven.
In augustus wordt het nieuwe DJK Ho-Ha voetbalveld ingehuldigd.
Er is een verandering bij het Oogstfeest: Heinrich Erps vervangt de vorige heraut Peter Jans.

1969

Op 1 juli 1969 werd de gemeente Hommersum definitief ingelijfd bij de stad Goch. De laatste burgemeester, Viktor Sanders, moet zijn ambt neerleggen.
In augustus overhandigde de Landjugend de kerk een cheque van DM 125, die afkomstig was van de opbrengst van theatervoorstellingen in Hassum.
In september is de voormalige school omgebouwd tot Kindergarten (kleuterschool). Deze kleuterschool heeft aanvankelijk 30 kinderen. Het aantal nam snel toe tot 50. De eerste leidsters waren Wilhelmine Basten en Luise Verhülsdonk.
In dezelfde maand wordt het Richtfeest van het Bundeswehrdepot gevierd. Zelfs Oberfinanzpräsident Hönig komt voor die gelegenheid naar Hommersum. De grootste toenmalige bouwplaats van de Kreis Kleve zou al in 1970 gereed zijn.

1970

De twee naburige Landjugend groepen vieren ter gelegenheid van de Hassumer kermis een zomerfestival in de hallentent.

1971

In de nacht van 17 op 18 januari wordt in de kerk van Hommersum ingebroken. De dieven komen via een raam de kerk binnen en stelen 220 DM.
Pastor Meyer vierde in maart dat hij 25 jaar in Hommersum pastoor is. Het is lang geleden dat hij naar de bijna volledig verwoeste gemeente Hommersum kwam en hielp bij het opbouwen. Bij deze gelegenheid is er een weekend met veel feesten.
Een jaar later dan verwacht, namelijk op 1 april 1971, wordt eindelijk de eerste dienstvergadering in het nieuwe Bundeswehrdepot gehouden. Op het omheind terrein van 50 hectare staan ​​44 hallen. Menig Hommersumer is bedroefd dat een deel van het lokale recreatiegebied verdwijnt – maar velen zijn blij dat ze hier een baan hebben gevonden.
In hetzelfde jaar vierde Hommersum het zilveren Oogstfeest jubileum met het Koningspaar Peter en Gerda Nent. Twee dozijn vroegere koningsparen tonen zich in gouden pracht.
Een probleem dat waarschijnlijk elke generatie aangaat zijn straatgevechten. In de notities van Pastor Meyer van oktober van dit jaar komt de volgende formulering voor: “Een jongen uit Goch woedde gisteren in de Hermsen / Janssen-Wirtschaft.”

1972

Op 1 april 1972 vierde Pastor Meyer zijn gouden jubileum als priester. Velen komen van heinde en verre om hem te feliciteren met dit bijzonder jubileum.
Twee maanden later gaf vanwege zijn leeftijd zijn ambt af. Zijn opvolger is Pastor Fraune uit Hassum, die vanaf nu voor twee parochies moet zorgen.
In juni valt er nog een jubileum te vieren. Deze keer is het 25 jaar DJK Ho-Ha. Dit evenement wordt naar behoren gevierd met een hele festivalweek.

1974

Op 24 juli verliest Hommersum een ​​persoonlijkheid aan wie het veel te danken heeft. Pastor Josef Meyer sterft in de middaguren op 77-jarige leeftijd.
Ter nagedachtenis aan hem zijn belangrijkste levensfasen: 1 april 1897 Geboren in Wesel, 1 april 1922, priester gewijd in 1922, kapelaan in Duisburg Ruhrort, 1923 kapelaan in Saalhoff, 1924 kapelaan in Recklinghausen / Grullbad, 1933 pastoor in Südlohn, 1942 tot 1945, gevangen in het concentratiekamp Dachau, 1945 terugkeer naar Südlohn, 1946 benoeming tot 1945 Pastoor van de St. Petruskerk in Hommersum, waar hij tot zijn dood in de gemeente heeft gewerkt.
In de herfst van het jaar gaf pastoor Fraune om gezondheidsredenen zijn parochie-ambt op. Zijn ambt wordt overgenomen door pater C. Jansen. Hij wordt tijdens een feestelijke mis geïntroduceerd in de nieuwe gemeenschappen Hassum en Hommersum.
In dit jaar wordt de Hommersumer Heimat- und Verschönerungsverein opgericht.

1975

Dit jaar wordt er een grote gebeurtenis gevierd. Een zoon van de parochie, Peter Boekholt, werd op 29 juni door de hulpbisschop van Augsburg, Manfred Müller, tot priester gewijd in de basiliek van Benediktbeuern. Een week later staat hij met zijn Primiz-mis in Hommersum. De kerk was zelden zo gevuld met mensen. Ze kwamen van heinde en verre om deze gebeurtenis mee te beleven. Het is 52 jaar geleden dat de laatste priester – Gerhard Bodden – zijn Primiz-mis in Hommersum vierde.
De feesttent voor kermis en het Oogstfeest staat vanaf dit jaar nog maar bij de Gaststätte Evers. In het verleden veranderde de locatie tussen Evers (oneven jaren) en Fine Hermsen-Jansen (even jaren).

1976

Begin januari duwden harde stormwinden oude lindebomen in het dak van zowel Boekholt als Schleuter.
Pastor Gerhard Bodden, geboren in Hommersum, sterft op 1 februari op 82-jarige leeftijd. Hij werkte 31 jaar als priester in Hasselt.
Op de carnavalsdagen slaan onbekenden opnieuw toe: de toegangsborden van Hommersum worden veranderd. Nu staat er: “Het voeren en aaien van de inboorlingen is verboden” en “De inboorlingen bedanken zich”. Uiteraard worden de borden na korte tijd weer in de originele staat hersteld.
Het jeugdhuis aan de oude school wordt gerenoveerd. Ook hier moet geldgebrek worden gecompenseerd door eigen inbreng en hard werken. Bankjes van bekistingsplaten en een balie van houten lambrisering vormen de nieuwe binnenbekleding van de ruimte. De opening wordt gevierd op 14 augustus.
Medio juni stoten onbekende personen meerdere hooibokken omver en vernietigen daarmee de hooioogst van boer Hubert Jansen. Hij heeft ’tranen van woede’ in zijn ogen.
Er komt een vroeg einde aan het Oogstfeest: brandstichting bij Heinrich Bauer en poging tot brandstichting bij Boekholt.

1977

Een gruwelijke daad overschaduwt het rustige dorpsleven. Begin juli werd de gepensioneerde Wilhelm F., in de volksmond bekend als “Whisky-Willi”, op brute wijze ter dood gebracht. De daders kunnen enkele dagen later gevangen worden genomen.
Vanaf kerst dit jaar worden Hommersummers met een nieuwe klok naar de mis opgeroepen. Uit de erfenis van wijlen pastoor Meyers en zijn zus Elisabeth kwam het geld. Zelfs na zijn dood kun je nog zien hoeveel hij gehecht was aan “zijn Hommersum”.

1978

De Landjugend viert in mei zijn 20-jarig bestaan. Zo lang is het geleden dat onder deze naam met jeugdwerk bent begonnen. Groots wordt dit jubileum gevierd. Andere verenigingen zijn uitgenodigd voor een voetbal- en trefbaltoernooi gevolgd door een prijsuitreiking, er wordt een Frühschoppen gehouden en de jongeren serveren in de oude sporthal koffie en cake aan het hele dorp.

1980

Dankzij de invoering van de zomertijd kan de kermis nu een uur langer worden gevierd.
Er zijn twee bijzondere dingen tijdens het Oogstfeest: enerzijds vertegenwoordigt Gerhard Jansen de verhinderde heraut Heinrich Erps en anderzijds moet de optocht met het Oogstkoningspaar Hubert Terhoeven en Petra Bauer worden gestopt – de regen is te hard.

1981

Over het voortbestaan ​​van de Hommersumse kleuterschool ontstaat een heftige discussie. Na hevige discussie tussen de partijen kan een sluiting worden voorkomen. Opnieuw slaagde het dorp erin een beetje zelfstandigheid te behouden. Wie weet hoe lang dit nog mogelijk is?
In het najaar wordt begonnen met uitgebreide renovaties aan de toren van onze kerk.
In december wordt de grensovergang bij Evers voor fietsers en voetgangers geopend.

1982

Het werk aan de kerk dat vorig jaar is begonnen, wordt voortgezet. Er is zelfs geld beschikbaar om de oude ingang aan de achterkant van de kerk te heropenen. Door het plaatsen van een hekwerk ontstaat er een kapelletje dat ook overdag open is.
Het programma van de traditionele Oogstfeest wordt veranderd door een afname van het aantal bezoekers in de laatste jaren: De wagendecoratie is niet meer op zaterdag, maar op vrijdag. De avondlijke ‘Dans onder de oogstkroon’ wordt verschoven van zondag naar zaterdag. Op zondag is er na de optocht en de dansen een gezellig middagsfeest. Deze aanpassing wordt beloond met een recordaantal bezoekers.

1983

In februari krijgt het jeugdhuis onuitgenodigd bezoek bij een discotheekavond. 15 “punkers” proberen op alle mogelijke manieren onrust te maken. Helaas kunnen ze alleen door een politieactie worden gestopt.
Een grote ruilverkaveling, ook in de omliggende dorpen, is eindelijk afgerond. De spoorrails van het Duits Lijntje zijn allang verdwenen – nu wordt in december ook de spoordijk platgemaakt. Daarnaast wordt over een deel van de velden een geasfalteerde boerenweg aangelegd: de huidige ‘Transformatorweg’.
Willy van de Pasch vervangt Heinrich Erps als heraut bij het Oogstfeest. De ouders van de kinderen van de kleuterschool bouwen voor het eerst hun eigen Oogstfeestwagen.

1984

In april wordt de “Viller”-weg aangepast: het kronkelige stuk tussen Franken en de Viller-molen wordt rechtgetrokken. Daarnaast worden aan een kant van deze weg van Pellen tot bijna de Gaststätte Evers bomen en struiken geplant.
Dr. Georg Peters uit Hommersum ontving in juli de Hugo Schottmüllerprijs voor uitmuntend medisch werk en onderzoek.
In september viert de Hommersumer brandweer haar 50-jarig bestaan.

1985

In februari opende de meestertimmerman Johannes Sanders uit Hommersum in Kleve een “alternatieve houtwerkplaats”.
In oktober worden aan de Kendel de grote populieren aan Nederlandse zijde omgehakt.

1986

Midden juni is een grote brand op de Böntumshof. Geschatte schade aan gebouwen: ca. 150.000 DM.
Vanaf nu is er weer een kinderkoningspaar (de eerste zijn: Oliver Schubert en Monika van de Pasch).
Bundespräsident von Weizäcker en koningin Beatrix van Nederland openden op 12 oktober de snelweg A 57 voor het verkeer. Helaas heet de grensovergang niet “Hommersum”, maar “Goch”.
Op 16 november, na een grondige renovatie, gaat de kerk weer open met een hoogmis.

1987

De “Aktion Landschaftsschutz in Hassum und Hommersum” wordt gestart om de grindafbouw tussen het Hassumer Bahnhof en het Venngebied te voorkomen. De actie heeft geen succes. Het grindgat aan de Klockscher Weg komt er.

1989

Voor het eerst wordt er een “brunch” aangeboden aan de kermisbezoekers. De reacties waren overweldigend. Dit ontbijtbuffet zal jarenlang een permanent onderdeel van de kermis blijven.
De bank in Hassum wordt op de maandag van de kermis van Hommersum overvallen. De dader vlucht naar Hommersum en wordt per helikopter gezocht en later gearresteerd in de Pfalz.

1990

Op 26 januari viel een oude lindeboom op het dak van Schleuter.
Op 30 april heeft de schietvereniging Hommersum voor het eerst de meiboom opgezet op het recent gerenoveerde dorpsplein.

1991

In mei wordt de afsluiting van de Kendelbrug bij de Gaststätte Evers geopend. In september wordt deze alweer gesloten vanwege instortingsgevaar, aangezien ook auto’s en andere zware voertuigen de route gebruikten.
17 november: Het pastoraat wordt na een grondige renovatie ingewijd.

1992

Johannes Pellen opent een speciaalzaak voor bouwmaterialen aan de Siemensstrasse in Goch.
Op 10 augustus valt in een hevig onweer de populieren aan de Kendel tussen het huidige Pastor-Meyer-Weg en Mortelweg.
De herbergierster Johanna Evers overlijdt op 6 november.

1993

Gertrud Bodden wordt op Moederdag door de “Gocher Wochenblatt” uitgeroepen tot Moeder van het Jaar.
Manfred Kotters vervangt Willy van de Pasch als heraut op het Oogstfeest.
De natuur slaat weer toe: Overstromingen met kerstmis in en om Hommersum.

1994

Een verandering in de naburige parochie Kessel, die later ook gevolgen heeft voor Hommersum: Pastor Norbert Hürter begint daar op 14 augustus.

1995

Eind januari zijn er in Hommersum opnieuw grote overstromingen van de Kendel. De bewoners reageren: ze bouwen op eigen initiatief dammen om zichzelf te beschermen tegen de steeds vaker voorkomende overstromingen.
Heinz Bömler, de waanzinnige poppenspeler, koopt halverwege het jaar de Viller Mühle.

1996

De huizenbouw van het nieuwe bestemmingsplan aan de “Viller” begint.
Het Bundeswehrdepot viert zijn 25-jarig bestaan ​​met een familiedag in juni.
In de nacht van 18 op 19 juni breken onbekenden in de Gaststätte Evers in, ze breken de spaarkast van de muur en stelen hem.
In augustus: nog een inbraak in de Gaststätte: drie jongeren stelen sterke drank en worden door de politie betrapt tijdens het drinken op de Kendelbrug.
Het Oogstfeest bestaat 50 jaar. In plaats van tractoren trekken trotse paarden dit jaar de oogstwagens. Vinzenz Bodden en Marianne Bolte zijn het gouden Oogstpaar. Bijna alle voorgaande koninklijke stellen geven het festival een zeer feestelijke setting.

1997

De “Treckerfreunde Hommersum” organiseren met Pinksteren in mei de eerste “Oldtimer Tractoren-treffen”. Honderden oude machines zijn te bewonderen. Dit Tractorentreffen vindt nu om de twee jaar plaats en wordt steeds populairder.
In juni ontving de voormalige Hommersumer leraar Franz Rasokat het Bundesverdienstkreuz van Landrat Gerd Jacobs voor zijn vrijwilligerswerk op sociaal, gezondheids- en sportgebied.
In juni viert DJK HoHa haar 50-jarig bestaan ​​met een groot feest.
Ook in juni vindt Gerhard Arians een stenen bijl die minstens 20.000 jaar oud is.
Voor het eerst regeert een Oogstkoningspaar voor de tweede keer: Franz en Veronika Peters.

1998

Heinrich Erps, vele jaren de heraut van het Oogstfeest sterft op 23 mei.
Vanaf mei is er geen zaterdagavondmis meer in Hommersum. Alleen op zondagochtend is er de mis.
Pastor Peter Joannes Jansen viert zijn gouden jubileum als priester. Stadia van zijn leven: 1948 – 1955 leraar aan het seminarie in Wynandsrade (NL); 1955 – 1957 assistent bij de Order Rector St. Barbara in Treebeek; 1957 – 1971 missionaris in Zambia; 1971 – 1974 kapelaan in Straelen; 1974 – 1999 pastoor in Hassum en Hommersum.
Op 23 september wordt de Hommersumer Heimat- und Verschönerungsverein, opgericht in 1974, ingeschreven in het verenigingsregister.

1999

Pastor Peter Joannes Jansen nam op 31 januari officieel ontslag. Hij blijft echter in de pastorie Hassum wonen en zal helpen bij de pastorale zorg in Hassum en Hommersum. Op 7 november viert hij zijn 25-jarig jubileum. Pastor Engelbert Lindlar is de opvolger. Hommersum wordt organisatorisch geleid van pastoor Norbert Hürter, die op 1 februari aan de grensgemeenschap wordt voorgesteld.
Franz-Josef (“Männi”) Peters sterft op 8 mei. Hij was vanaf 1974 de eerste voorzitter was van de Heimat- und Verschönerungsverein en heeft het dorp op veel gebieden vooruitgeholpen.
De wegen „Hooge Weg“, „Transformatorweg“ en „Pfarrer-Meyer-Pfad“ krijgen officieel hun namen.
Omdat de kruimelbal steeds minder bezoek heeft, organiseren de wagengroepen vanaf dit jaar het afsluitfeest van het Oogstfeest op hun manier. De buurtgemeenschap “Viller” begint met het “dorsfeest”.

2000

Franz-Josef Verheyen ontving half januari de Cecilia-plaquette voor zijn 50 jaar als organist in de Sint-Petruskerk.
Pastor Alfons Becker stierf op 27 april op 76-jarige leeftijd. Stadia in zijn leven: priesterwijding in 1952; vanaf 1957 godsdienstleraar en plaatsvervanger in Rheinhausen St. Josef; vanaf 1960 kapelaan in St. Maria Magdalena; vanaf 1961 priester aan de vakschool Kleve; In 1970 werd hij Oberstudienrat tot hij in 1984 met pensioen ging. Jarenlang werkte hij als priester in Hommersum en Hassum.
Op 12 augustus viert de parochie het zilveren priesterjubileum van prof. Pater Peter Boekholt uit Hommersum met een feestelijke hoogmis.

2001

De brandweer van Hommersumer heeft begin april een nieuwe bluswagen gekregen. Ze zijn ook succesvol in een fotowedstrijd van het bedrijf Jägermeister, waaraan 650 brandweerkorpsen deelnemen: ze krijgen als prijs een feest betaald.
In oktober opent de DJK HoHa haar nieuwe oefenterrein met de nieuwe schijnwerperinstallatie.
Aan het eind van het jaar heeft de Heimat- und Verschönerungsverein voor het eerst een kalender met de data van activiteiten van de Hommersumer verenigingen verspreid.

2002

Pastor Norbert Hürter en de “Waanzinnige Poppenspeler” Heinz Bömler organiseren de eerste “stro-mis” op 27 april in de Villermühle.
Pastoor Hürter promoveerde eind dit jaar aan een particuliere Romeinse universiteit.
Innovatie bij het Oogstfeest: de traditionele maaltijd van het koningspaar met de hofstaat vindt nu om 17.30 uur plaats. De Oogstmis begint om 19.00 uur. Daarna begeeft zich de stoet, geleid door de Hassumer Musikverein, direct naar de feesttent.
Pastoor Peter Jansen heeft in oktober weer feest te vieren: hij is al 60 jaar een Franciscaanse Minoriet.

2003

Bij een inbraak in de pastorie verwond een inbreker de bewoner, Anton Peters.
De Landfrauen Hommersum vieren hun 50-jarig jubileum.
In oktober is begonnen met de aanleg van de riolering in het nieuwbouwgebied aan de Viller.
Op 13 december heeft de Heimat- und Verschönerungsverein uit voorzorg een nieuwe lindeboom geplant. De oude lindeboom blijft staan tot zijn natuurlijke einde.

2004

Het Bundeswehrdepot wordt op 31 maart officieel gesloten. Het dient nu alleen nog als opslag. Van de voormalige 200 soldaten en burgerpersoneel zijn er nog maar 25 over.
De Schietclub blikt met een jubileumfeest op 30 mei terug op 50 jaar clubgeschiedenis.
Op 18 september onthullen aan het Venn Duitsers, Nederlanders en Amerikanen gemeenschappelijk de plaquette „Heaven can wait“, welke aan om de crash van een vliegtuig 60 jaar geleden te herdenken.

2005

Het straatnaambord “Franz-Josef Peters Weg” wordt op 8 mei ingewijd.
Na ruim elf jaar als koster maakt Johann Jakobs in juni plaats voor een jongere: Klaus Linders neemt de taken over.
In de nazomer wordt de priester-crypte in de kerk gerenoveerd en opnieuw ingericht.

2006

In januari neemt Franz-Josef Verheyen afscheid na meer dan 55 jaar als organist en koordirigent van het Cäcilienchor. Wel blijft hij actief in het kerkkoor. Zijn opvolger is Daniel Verhülsdonk, die al de leiding heeft over het kerkkoor Kessel.
De DJK-HoHa ontvangt de eerste prijs als “meest vrouwvriendelijke club in heel NRW”.
De Hommersumer horen via de pers dat tussen 1998 en 2004 in hun dorp genetisch gemodificeerde maïs is verbouwd. Alleen waar – dat weten ze niet!
Keer op keer ontstaat er brand door een brandstichter in Hassum en Hommersum.
In juli presenteren de kinderen de beplante tuin van de kleuterschool.
Na meer dan 15 jaar rijdt Jürgen Rojahn in november voor de laatste keer de Niers-Kendel-kinderen naar de basisschool. Ze nemen van hem afscheid met een lied en een cadeau.

2007

In het voorjaar wordt Stefan Pellen als beste van zijn jaargang Meester als technicus voor landbouwmachines.
Aan de Duits-Nederlandse grens komt een “gezamenlijk verbindingsbureau” tussen de Bundespolizei en de Koninklijke Marechaussee voor grensoverschrijdende samenwerking.
Brandstichters op pad: op een nacht in april worden er vier branden gestookt in Hommersum en Hassum. De dader wordt voorlopig niet gepakt.
Franz Gommans wordt in oktober 80 jaar.
Met Daniel Kotters begint met Pinksteren eindelijk weer een Hommersum-bijenvriend met de bijenteelt.

2008

Aan het begin van het jaar ontving Franz Gommans de Rheinlandtaler van het Landschaftsverband Rheinland voor zijn onvermoeibare werk in geschiedenisonderzoek.
In het voorjaar richtten Hildegard Lintzen, Rosemarie Urselmans en drie andere vrouwen het netwerk “Senioren- und Angehörigen-Hilfe” op.
Op 2 en 3 augustus worden de eerste „Historisch Velddagen“ georganiseerd.
In de zomer neemt het 1e damesteam van de DJK HoHa deel aan de campagne “my goal – our world”. Het bedrijf NO-AH! stuurt voor ieder doelpunt € 20 naar het UNICEF-project “Schools for Africa”.
De familie Lintzen schenkt twee ton biologische aardappelen aan de “Gocher Tafel”.
De St. Petrus Vrouwengemeenschap wordt 80.
Franz Urselmans publiceert het eerste deel van “Hommersum frugger”, dat de geschiedenis van 50 Hommersumer Höfe van 1800 tot 2008 beschrijft.

2009

In de Paasweek wordt bij de kerk een nieuwe beukenboom geplant. De oorspronkelijke bloedbeuk moest wegens ziekte geruimd worden.
Hanna Lintzen ontvangt de “Rotary Promotion Prize” van de Rotary Club Kleve-Schloss Moyland voor haar werk in de natuurkunde.
De Diplompädagogin Dorothea Schoofs viert in maart haar 10-jarig bestaan ​​met de taal- en leertherapie praktijk “Lernstatt”.
Heinrich en Irmgard Heek vieren begin juli hun diamanten bruiloft. Gertrud Jankowski wordt in juli ook 95.
Voortaan zal de St. Martinsoptocht in november ook door het nieuwbouwgebied Hooge Weg gaan.
De kleuterschool krijgt een groot namensbord van de vertrekkende kinderen en hun ouders.
Op 21 juni houdt de St. Peter kleuterschool een feest ter gelegenheid van zijn 40ste verjaardag.
Van 1 t/m 23 december vindt voor het eerst de “Lebendige Adventskalender” plaats in parochie Gocher Land. Ook families uit Hommersum doen mee aan deze happening.

2010

Eind februari heeft de Heimat- und Verschönerungsverein tussen kerk en Alte Schule een 13 meter hoge mast opgezet waarop een ooievaarsnest met een diameter van 1.30 meter deze vogels uitnodigt om een ​​nest te bouwen in Hommersum.
De communie-kinderen Jan Peeters, Vivian van Heynsbergen, Luca Bauer, Lucas Rühlke, Niclas Küppers en Philipp Alexander geven de opbrengst van de door hun voorbereide mis en meerdere zakken levensmiddelen aan de actie “Gocher Tafel”.
Op 16 mei viert Franz-Josef Verheyen (bekent als „Franz-Jupp de Koster“) zijn tachtigste verjaardag en tegelijkertijd zijn diamanten jubileum (60 jaar) als kerkmusikant.
De brandweergroep Hommersum van de Vrijwillige Brandweer Goch viert in mei het 75jarig bestaan.
In juli heeft de St. Peter kleuterschool de certificeringsfase afgerond en is sindsdien een door de Kneipp bond erkend “Kindergarten” en daarmee de eerste Kneipp-Kindergarten in de Kreis Kleve! Zes actieve leden van de Hommersum-vrouwengemeenschap overhandigen 45 zelfgebreide sokken voor de “Kneipp-zakken” aan de kleuterschool.
Jens Bodden kweekt een al lang vergeten plant aan: boekweit.
Op de 14 en 15 Augustus zijn voor de tweede keer de “Historische Velddagen”.
De houten constructie van het kerkdak wordt gerenoveerd. De kerk is hierdoor lange tijd in een bouwgerust.

2011

Op 28 mei gaat de grensoverschrijdende fietsroute langs het voormalige Duits Lijntje open.
De Kneipp-kleuterschool heeft een “Smoeze-ruimte”, waar de kinderen zich kunnen terugtrekken, waar ze kunnen ontspannen.
Maria Schoofs viert in oktober haar 90ste verjaardag.
Na vele jaren is het de schietvereniging Hommersum weer gelukt de amtsbeker weten te bemachtigen (met 272 ringen geschoten).
In de zomer wordt de voormalige kwekerij van Steigner (Doris Steigner sterft op 3 augustus) afgebroken.
De „Waanzinnige Poppenspeler“ Heinz Bömler krijgt op 20 november de Orde voor Dialect en Streekgebruiken van de „Queekespiere Keppeln“.
De aarde beeft op 8 september om 21:03 uur; het epicentrum bevindt zich aan de Driesbergstrasse, ongeveer vijf kilometer onder het aardoppervlak. De aardbeving heeft een kracht van 4,5.
Pastoor Peter Joannes Jansen, die van 1974 tot 1999 verantwoordelijk pastoor was voor Hassum en Hommersum, stierf op 25 september (zondag, Hommersumer kermis). Na 1999 was hij “actief met pensioen”.
In december wordt de kerstmusical voor het eerst met groot succes uitgevoerd op de Gaesdonck – met meerdere leden van het kerkkoor Hommersum.
Anita Maes opent haar eigen homeopathische dierenpraktijk en kattenpension aan de Römerweg.

2012

De fietsgroep „de Fietsers Hommersum“ sluiten zich begin 2012 bij de DJK HoHa aan.
Vanaf half mei bieden Jens en Andrea voor het eerst een enorm metalen bed aan in het midden van een graanveld, een echt ‘bed in het korenveld’.
Een van de belangrijkste onderwerpen dit jaar was de verkoop van het Bundeswehrdepot van 65 hectare. Hier is een korte versie van de persberichten: Eind maart stond in de RP, dat de “Samenwerking tussen landbouw- en energieproducenten in Goch (KLEE)” van plan is het gebied te kopen. De vier investeerders van Goch en Kleve zijn van plan een combinatie te creëren van biologische landbouw, toeristisch gebruik en elektriciteitsopwekking. Op 24 april leren de lezers van de RP: “De Gocher-bouwcommissie heeft onlangs aangegeven dat het fundamenteel positief staat tegenover de plannen. De gemeente moet dat gebruik eerst juridisch mogelijk maken door een bestemmingsplan op te stellen.’
Maar op 30 mei schreef de RP: “Drie kandidaten voor Depot Hommersum”. Dit is de KLEE-groep, een andere groep boeren die champignons wil kweken en een “bekende aannemer”. Nu lijkt het erop dat de omstandigheden van de depotverkoop voor veel Hommersumer niet meer begrijpelijk zijn. Daarom organiseert de Hommersumer Heimat- und Verschönerungsverein op 1 juli een drukbezochte informatieavond. De Niederrhein Nachrichten schreef op 4 juli: “In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zei hij (Dr. Roland Pietsch) dat het gebied nog niet was verkocht. De burgers waren teleurgesteld dat ze pas nu op de hoogte waren. De mislukkingen werden grotendeels toegeschreven aan de politieke partijen en het stadsbestuur. ‘
Op 7 september luidde de RP-kop: “Siebers koopt Bundeswehrdepot”. Ze vervolgt: “Maar één ding is duidelijk: ook de KLEE-groep is erbij betrokken. In de toekomst zal er niet alleen een commerciële, maar ook een “ecologisch-regeneratieve omschakeling” plaatsvinden op grote delen van het gebied. “
Op 9 oktober wordt de nieuwe brug over de Kendel geopend door de burgemeester van Gennep, Dhr. P.J.H.M. de Koning en de burgemeester van Goch, Karl-Heinz Otto. Precies waar het Duits Lijntje vele jaren geleden over de Kendel ging, kan men nu de Kendel te voet of met de fiets oversteken. De 21 meter lange en 38.000 euro dure brug was het laatste ontbrekende stuk van de fiets- en voetgangersroute langs de voormalige spoorlijn tussen Boxtel en Wesel.

2013

Begin dit jaar werd Nikola Nent uit Hommersum, die al een tijdje in de buurt van Göttingen woonde, landelijk gekozen tot “Miss Jägerin”.
Heinrich Heek, die op veel gebieden in Hommersum actief was, stierf op 17 februari op 93-jarige leeftijd. Hij was lange tijd ‘de’ filmer bij het Oogstfeest.
In april bezoekt de regionale bisschop Wilfried Theising de Kneipp Kleuterschool St. Peter.
De ‘groene grens’ met Nederland, een kleine grensovergang voor auto’s aan de Mortelweg, met een autobaantoegang, is in april gesloten. Het onderwerp wordt controversieel besproken tussen bewoners en gebruikers.
Op 3 mei vindt een burgerbijeenkomst plaats in de sporthal. De stad Goch biedt het gebouwencomplex “Alte Schule” aan Hommersum aan. Nog dezelfde avond wordt een ondersteuningsvereniging opgericht (1e voorzitter: Klemens Spronk) die het aanbod aanneemt. Op 19 juli overhandigt burgemeester Karl-Heinz Otto de sleutels. Op dezelfde avond ontvangt de vereniging een financiële opstarthulp van 1.421 euro van de DJK HoHa, die werd verdiend op het zomerfestival onder het motto “Goal for TV Hommersum”. Eind september telde de vereniging al 120 leden.
In juni schenken de “Treckerfreunde Hommersum / Kessel” uit de inkomsten van het Treckertreffen een nieuwe eenassige tractor met een dissel. De machine gaat via de vereniging “Mumaaso” uit Kessel naar een school voor weeskinderen in Oeganda.
In oktober wordt aan de Kapellenhofstrasse een grote schakelkast geïnstalleerd: glasvezelkabels en snel internet moeten in het voorjaar van 2014 in alle buitengebieden van Goch beschikbaar zijn.

2014

De nieuwe parochie in het Gocher Land krijgt eind 2015 een naam. Op 25 en 26 januari kunnen de parochianen in de kerk stemmen welk naamvoorstel aan de bisschop moet worden meegedeeld.
Op 26 januari organiseerde Trägerverein “Alte Schule Hommersum” een boerenontbijt. De opbrengst wordt gebruikt voor de nieuwe bestrating van het schoolplein.
In januari schonk Franz Gommans 48 kerkelijke archieven, die een periode van ongeveer 250 jaar documenteren, aan het stadsarchief van Goch.
In april wint de Trägerverein “Alte Schule Hommersum” (samen met de Asperden Carnavalsvereniging Vallis Comitis) het Schryvers Rheinische Post-kookduel in Goch. In oktober verschijnt een kookboek met de recepten van het kookduel.
Op witte donderdag spelen acteurs van de Stringtime NiederRhein voor het eerst een concert in de kerk van Hommersum.
25 mei: Gemeenteraadsverkiezingen met de Hommersumer CDU-kandidaat Klemens Spronk. Hij krijgt 153 stemmen van Hommersumer.
De belangengroep “Pro Grüne Grenze” wendt zich tot de verzoekschriftencommissie van NRW om de blokkering van de toegang tot de A57 op te heffen.
Op 20 juli ontstaat door de hitte een brede scheur in de snelweg de A57 bij de grensovergang. De ris veroorzaakt een complete sperring.
Begin augustus vinden de Historische Velddagen weer plaats en volgens de traditie ligt er een graanhoop opgestapeld.
Op 13 september viert Trägerverein “Alte Schule Hommersum” het pleinfeest: met hulp van de Hommersum verenigingen en diverse sponsors is op het schoolgebouw een verhard schoolplein van ongeveer 700 vierkante meter gemaakt.
Op 18 september herdenken Amerikanen, Nederlanders en Duitsers de doden die 70 jaar geleden in een Amerikaanse bommenwerper werden neergeschoten op het Venn. Een nieuwe plaquette wordt onthuld.
Begin oktober is de nieuwe heraut te zien op het Oogstfeest: Thomas Dercks.

2015

25 januari: De ondersteuningsvereniging “Alte Schule Hommersum” nodigt uit voor een gezamelijk ontbijt. De opbrengst is bestemd voor de renovatie van het klaslokaal, dat beschikbaar is voor de Hommersumer verenigingen.
06.03.: De HVV presenteert haar nieuwe logo in de Gaststätte Evers: “Vreugde Zaaien – Vreugde oogsten”.
Bij de afvalinzameling op 21 maart, met een redelijk goede deelname maar matig weer, werd er een grote hoeveelheid afval verzameld langs de wegen van ons dorp.
17 april: Aankondiging van de stad Goch vanwege de wijziging van het bestemmingsplan van het voormalige depot van de Bundeswehr met het doel een bio-energiecentrum te kunnen realiseren.
15 mei: Werner Heek, die zeer actief was in verschillende Hommersum-verenigingen, sterft plotseling op 53-jarige leeftijd.
23./24.05.: 10. Oldtimer Treckertreff bij Konrad Franken.
Op 25 mei wordt bij de brug van het Duits Lijntje een de tweede bank met uitzicht over Nederland opgesteld.
Juli: Vertegenwoordigers van politiek en belangenorganisaties uit Goch en Gennep ontmoeten elkaar om weer over een auto-grensovergang in Hommersum te praten.
Augustus: kinderen van het familiecentrum “Haus der Kinder Liebfrauen” bezoeken het veld van de Ackerhelden van de Lintzenhof.
4 oktober: Herbert Wille is dit jaar de heraut tijdens het oogstfeest, aangezien de heraut van vorig jaar, Thomas Dercks samen met Nicole Böhmer, het oogstkoningspaar van 2015 is.
18.10.: „Pop ontmoet Kerk“. Het Pfarrcäcilienchor Hommersum en het koor “Tonstörung” treden op in de St. Petruskerk in Hommersum.
22 november: In een kerkdienst in de Gaesdonker-kloosterkerk met hulpbisschop Wilfried Theising wordt officieel de parochiefusie “St. Martinus GocherLand” afgerond.

2016

Maria Sanders is tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 11 maart verkozen tot nieuwe 1e voorzitter van de HVV als opvolger van Karl Bauer.
De fietstocht ging op 19 juni 2016 bij mooi weer naar de meeuwenkolonie richting Bergen.
01.08.: De “King Box” wordt voor het eerst in de Gaststätte Evers opgesteld, zodat daar suggesties voor het nieuwe Oogstkoningspaar erin kunnen worden gegooid.
01./02.: 70 jaar  Oogstfeest in Hommersum.
Het organiseren van kermis en Oogstfeest 2016 was dit jaar een spannend punt. In 2016 kwam het bestuur niet tot een akkoord met de jarenlange organisator Wintjens-Könen. Voor het eerst werden de festiviteiten in eigenregie georganiseerd.
Dezember: De Hommersumer Kerstmarkt verdiende in totaal 10.000,00€.

2017

Het onderhoud van de banken werd uitgevoerd als onderdeel van de dorpsverfraaiingsdag op 28 april 2018. De afvalinzamelingsactie werd ondersteund door het Graevendal-team (Hans Steinhäuser en Lea Borrmann) met een lezing over vleermuizen.
03./04.06.: 1. keer Oldtimer-Treckertreff op het landgoed Graefenthal.
Juni: Landgraaf Wolfgang Spreen bezoekt Hommersum met een evaluatiecommissie van ‘Ons dorp heeft toekomst’. Tegen de verwachting in was Hommersum succesvol in “Ons dorp heeft een toekomst” en won zilver. De premie van € 500, – voor jeugdwerk in het dorp ging naar de plattelandsjongeren om het jeugdhonk te renoveren.
2 juli: Vandalisme in Hommersum. Onbekenden stelen plastic stoelen van de Gaststätte Evers en proberen ook bijenkorven in brand te steken.
De fietstocht in juli ging langs het oude Duits Lijntje. Op markante punten vertelde Franz Urselmans over de historie.
September: Schietvereniging Hommersum verwerft met financiële steun van de Volksbank an der Niers een nieuw luchtgeweer.
Kermis was wederom met steun van alle verenigingen uit Hommersum.
December: Eerste steen legging voor de uitbreiding van het brandweerhuis.
Aan het eind van het jaar waren enkele studenten van de Hogeschool Rhein-Waal in Hommersum en voerden een enquête uit als start van Hommersum’s deelname aan het Krake Projekt.

2018

De dorpsverfraaiingscampagne werd uitgevoerd in het kader van de campagne Voorjaarspoets van de Kreis Kleve. Daarvan kreeg de HVV 300 euro.

18-20 mei: Na twee jaar voorbereiding: Bij stralend weer het 900-jarig feest met officiele ontvangst, tentoonstelling in de zaal van de Gaststätte Evers en grensoverschrijdende ambachtelijke en rommel-markt. Vanwege een geoormerkte subsidie ​​bij het jubileum start de bouw van een dorpsbakkerij, die vanaf 2020 in gebruik zal worden genomen.

13 juli: De uitbreiding van het brandweerhuis wordt ingehuldigd.
27 oktober: Viering van het 60-jarig bestaan ​​van KLJB Hommersum.
Uit het Krake-project is een werkgroep “Gemeinsam für Hommersum” ontstaan. Een doel dat bereikt is, is de nieuwe website, die is gebouwd met de hulp van Krake-medewerkers.

2019

In januari was op 28 januari een lezing van de politie: “Riegel vor”.
In februari was op 6 februari Krake Dorpendag. Na de opening door burgemeester Knickrehm en de rondleiding door het dorp wisselden vertegenwoordigers van dorpen in Duitsland en Nederland van gedachten over dorpsontwikkeling in de Alte Schule.
Op 16 februari was dorps verfraaiingsdag en ’s avonds de HVV filmavond.
In maart was op 10 maart de prachtige lezing “De wereld der Bijen” van Kirsten Kotters.
15 maart: De eerste voorzitter Maria Sanders en grote delen van het bestuur van de HVV treden af. Pas tijdens de extra algemene vergadering op 10 mei wordt een nieuw bestuur gekozen. Wilhelm Sanders is tot eind 2019 interim-voorzitter.
26 april: Heinz Bömler en een groep ondersteuners verwijderen de grensbalken en borden bij de afgesloten Mortelweg grensovergang. (In januari 2020 was de uitspraak van de rechtbank tegen Heinz Bömler: 20 dagen à € 30 per dag).
In juni was het op 2 juni de overhandiging van het boek “150 jaar Duits Lijntje” bij de grensovergangsbrug van het Duits Lijntje.
In juli was het op 6 juli het 50-jarig bestaan ​​van ASV Humbert.
De eerste burgerbijeenkomst over de Dorfscheune was op 14 juli.
22 Augustus: Informatie-avond in de Gaststätte Evers. De verschillende mogelijkheden van een grensovergang in Hommersum worden gepresenteerd en besproken. In aanwezigheid van onder meer de burgemeester van Goch, Ulrick Knickrehm en Wethouder Janine van Hulsteijn (Gennep).
September: Pastoor Heinz-Norbert Hürter besluit de parochie St. Martinus GocherLand te verlaten en naar Italië (Rome) te verhuizen.
In september viert op 14 september de Kindertagesstätte haar 50 jaar bestaan.
Het kermisweekend van 28 en 29 september werd gekenmerkt door harde wind en veel regen. De meeste spelletjes voor de kinderen moesten naar de tent worden verplaatst.
6 oktober: Bij het Oogstfeest is de regen zo sterk dat de processie met de praalwagens en het koningspaar Jens en Andrea Bodden aanzienlijk wordt ingekort: alleen het koningspaar wordt opgehaald.
13 oktober: Jubileumfeest in Kessel voor 25 jaar kerkelijke werk: Pastor Heinz-Norbert Hürter, pastoraal secretaresse secretaris Anita Derks, diakon Lothar Elbers.

2020

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de HVV op 24 januari wordt Andrea Bodden gekozen als eerste voorzitter.
In het voorjaar wordt voor het eerst het project “Blühwiese Hommersum” (meer dan 10.000 m²) gepresenteerd. Het project van de HVV en de sponsorvereniging “Alte Schule Hommersum” is zeer goed ontvangen.
Nadat de reparatie van het ooievaarsnest in januari 2020 op 18 januari was begonnen, vestigden de ooievaars zich in het voorjaar voor het eerst op het nest bij de kerk.
7 mei: 22 ooievaars worden gezien in een veld aan de Viller. Ze volgen een ploegende tractor en zoeken op de grond naar voedsel.

Het verenigingsleven in Hommersum (zoals in heel Duitsland en Nederland) komt vanaf maart door het coronavirus volledig tot stilstand.

In de eerste week van juni neemt pastoor Heinz-Norbert Hürter afscheid van zijn parochie “St. Martinus GocherLand”.

© HVV 2021