Hommersum doet mee aan wedstrijd “Ons dorp heeft toekomst”

Het grensdorp Hommersum zal in 2024 ook meedoen aan de wedstrijd ‘Ons dorp heeft een toekomst’. Deze landelijke wedstrijd voor kleinere dorpen in Duitsland gebeurt in 3 delen. In 2024 is de regionale wedstrijd, georganiseerd door de Kreis Kleve. In 2025 mogen dan de winnaars van de regionale wedstrijd deelnemen aan de wedstrijd van het bondsland Nordrhein-Westfalen. Het jaar daarop is voor de winnaars de landelijke wedstrijd.

De vorige regionale wedstrijd vond plaats 2017. Door de coronapandemie werd er in de tussenliggende jaren geen wedstrijd georganiseerd. In 2017 heeft Hommersum voor de eerste keer deelgenomen en een zilveren plaquette gewonnen. Deze vond een plaats in de clubruimte van plattelandsjongeren (KLJB Hommersum), die het prijzengeld van € 500 eveneens konden gebruiken voor hun projecten.

Het besluit om Hommersum weer te laten meedoen werd genomen op de jaarlijkse vergadering van de verenigingen en organisaties in en rond Hommersum en meegedeeld aan de gemeente Goch, die Hommersum als enigste dorp in Goch binnen de gemeente voor de competitie aanwees. De gemeente Goch heeft haar steun verzekerd en zal Hommersum actief ondersteunen in de voorbereidingsfase.

Volgens informatie uit de Kreis Kleve komt er een evaluatiecommissie. De beoordeling van Hommersum door de evaluatiecommissie zal vóór de zomervakantie plaatsvinden.

Deze beoordeling gaat niet over de uiterlijke schoonheid van het dorp, maar meer over de gezamenlijke inzet om het dorp leefbaar en toekomstbestendig te maken. De wedstrijd heeft tot doel mensen op het platteland te motiveren en te ondersteunen om actief de toekomst van hun dorpen vorm te geven en zich in te zetten voor sociale, culturele, economische, ecologische en structurele ontwikkeling.

Het kleine Hommersum, met slechts zo’n 500 inwoners, mag zeker weer hopen op kansen in deze ‘competitie’.

De unieke situatie dat Hommersum een grensdorp is, zal zeker een belangrijk aspect bij de presentatie van het dorp zijn. De laatste jaren wordt de samenwerking met de Nederlandse buren voortdurend en succesvol bevorderd. Hommersum leeft niet alleen lokaal, maar ook over de grenzen heen!

Op cultureel gebied is het traditionele oogstfeest, waarvoor ieder jaar het hele dorp op de been is, een integraal onderdeel van het dorp, waar ook vele Nederlandse bezoekers komen.

Vele Nederlanders komen ook fietsend en wandelend in Hommersum. Daarom zijn in 2023 een deel van de historische gebouwen voorzien van informatieborden in Duits én Nederlands.

Het dorp zet zich ook in voor het milieu. Bijvoorbeeld werd het natuurgebied Venn (aan de straat Viller) door de vissersvereniging een met zonne-energie aangedreven waterventilatiesysteem aangelegd en werd er door een groep uit het dorp een paar jaar geleden een bloemenweide aangelegd. Ook werden er op een andere plaats traditionele fruitbomen geplant.

Een nieuw in 2023 goedgekeurd bestemmingsplan zekert het voortbestaan ​​van het dorp en de mogelijkheid voor kinderen en kleinkinderen om in het dorp te blijven.

Om de mogelijkheden van Hommersum goed te kunnen presenteren, is een werkgroep opgericht die nog steeds op zoek is naar versterking en frisse ideeën. Iedereen die geïnteresseerd is om mee te doen, kan contact met ons opnemen via e-mail op info@hommersum.de of via het contactformulier op de website Hommersum.de.

Zie ook: