Online dialoog nationaalpark Reichswald

De regering van het Land NRW heeft een officieel proces gestart voor een tweede nationaalpark in Nordrhein-Westfalen. Het eerste nationaalpark is de Eifel. Een van de gebieden die kandidaat is, is het Reichswald. De exacte grenzen van een nationaalpark Reichswald worden ook in dit officiële proces bepaald. Het is daarom mogelijk, dat ook delen van Hommersum bij dit park getrokken worden. Misschien wordt het wel een internationaal park en worden ook natuurgebieden in Nederland deel van dit park. Daarom heeft de HVV in oktober besloten, zich bij dit proces aan te melden als geïnteresseerde partij. Daardoor wordt de HVV telkens geïnformeerd over nieuwe fases in dit proces.
Dat is nu gebeurd: Er is een online dialoog over het nationaalpark Reichswald gestart.

Deze online dialoog is van de Kreis Kleve geïnitieerd.
In de persmededeling van de Kreis Kleve van 04-12-2023 “Kreis Kleve startet Bürgerdialog zum möglichen Nationalpark Reichswald“, heet het (vrij vertaald) “Het parlement van de Kreis Kleve zal in de eerste maanden van 2024 besluiten of de Kreis Kleve ook aan het verdere proces, om tot een nieuw nationaalpark te komen, deelneemt. Om deze beslissing goed te kunnen nemen, is een brede en uitgewogen informatiebasis nodig. Daarom krijgen geïnteresseerde burgers, verenigingen, organisaties en groepen de mogelijkheid zich te informeren, vragen te stellen en een mening af te geven.”

We zijn daarom uitgenodigd, aktief aan deze dialoog deel te nemen. Dat gaat in het Duits op de website https://nationalpark.nrw.de/reichswald. Tot en met 22 december hebben bovengenoemde mensen en groepen de mogelijkheid aan de hand van 2 vragen dit te doen:
[Vrije vertaling van de vragen]:

  • Welke vragen houden u bezig als u denkt aan een mogelijke start van een nationaalpark in het Reichswald?
  • Welke suggesties en tips kunt u de administratie van de Kreis Kleve meegeven?

Omdat dat alles in het Duits moet, bieden wij als HVV aan, dat vragen en suggesties ook aan de HVV gemeld kunnen worden: email of contactformulier). Wij verzamelen en vertalen de vragen en suggesties en besluiten erover in de HVV bestuursvergadering van 18 december. Dan kunnen we onze gezamelijke vragen en suggesties als dorpsmening indienen.

Zie ook: