Inzegening van de informatieborden kerk en pastorie Hommersum door Pastor Uchenna Aba

In het kleine dorp Hommersum zijn deze zomer vier informatieve borden geplaatst bij historische gebouwen. Op dinsdag 21 november vond een bijzondere gebeurtenis plaats toen vertegenwoordigers van de dorpsvereniging (de Heimat- und Verschönerungsverein e.V. Hommersum) zich met pastoor Uchenna Aba troffen.

Franz Urselmans, de historicus van het dorp, gaf uitleg over het eerste informatiebord bij de kerk, die in 1118 voor het eerst in een document werd genoemd. Daarmee is het de oudste kerk in de streek. Het tweede informatiebord vertelt, dat het naburige pastoriegebouw in 1860 werd gebouwd en door de jaren heen vijf voorgangers van pastoor Aba heeft gehuisvest.

Antoon Rodoe, de secretaris van de dorpsvereniging, deed verslag van de financiële ondersteuning door een subsidieprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken van het land Nordrhein-Westfalen. De borden zijn gemonteerd op een patina stalen frame, gemaakt door de firma Stefan Pellen uit Hommersum. Omdat het dorp Hommersum direct aan de Nederlandse grens ligt, zijn de teksten op de informatieborden in het Duits en het Nederlands.

Na de informatieve presentatie zegende Pastor Uchenna Aba de nieuw geplaatste informatieborden voor de kerk en de pastorie.

Naast de twee bovengenoemde borden zijn er nog twee geplaatst bij andere historische plaatsen.

In de directe omgeving van de kerk staat nog een informatiebord bij het oudst bekende gebouw van het dorp, de eerste boerderij van Hommersum. Op de grond van deze boerderij werd waarschijnlijk al in 750 een houten kapel gebouwd, die wordt beschouwd als de eerste kerk van Hommersum.

Het vierde informatiebord staat net buiten Hommersum, op het punt waar de Kendel uitmondt in de Niers. Hier stond ooit de watermolen, in de volksmond de “IJsheuvelse molen”, die voor het eerst werd genoemd in 1336.

De nieuwe informatieborden dienen niet alleen als informatiepunt voor toeristen, fietsers en wandelaars, maar ook als historische herinnering aan het rijke verleden van Hommersum.

Meer informatie over deze vier gebouwen op: https://hommersum.de/nl/informatieborden-historische-gebouwen/

Zie ook: