Besluiten op de Algemene Vergadering van HVV op 26 maart 2023

Beste leden,

de jaarlijkse algemene vergadering vond plaats op 26 maart. De vergadering was goed bezocht. Voor de leden die er niet waren zijn hier de belangrijkste besluiten:

  1. Na lezing van het verslag van de kascommissie 2022 wordt het bestuur unaniem decharge verleend.
  2. Omdat jaarlijks de helft van het bestuur wordt gekozen (rollerend bestuur), waren er verkiezingen nodig voor de 2e voorzitter, 1e secretaris en 2e penningmeester. Ruth Falkhofen, Antoon Rodoe en Michael Schwarz werden respectievelijk unaniem herkozen.

Verder zijn de volgende activiteiten bekend gemaakt:

  • 06 april 19:00: Springtime conzert in de kerk
  • 11 juni 14:00: HVV fietstocht
  • 03 september 19:00: Verkiezing Oogstkoning(in)
  • 30 september en 01 oktober: Kermisweekend
  • 07 en 08 oktober: Oogstfeest

Het verslag van de ledenvergadering ist klaar en is in het Duits online op onze website te lezen.

Groeten

Het bestuur