Overzicht activiteiten 2020

Hoewel veel activiteiten in 2020 niet konden plaatsvinden, is er veel gebeurd in en rond Hommersum. Hier is een terugblik:

Januari 2020:

Februari 2020:

 • Op 10 februari werd de eerste “ronde tafel” met alle clubs en organisaties in het dorp gehouden. Een van de afspraken daar was om de ronde tafel jaarlijks te houden.

Maart 2020:

 • De jaarlijkse opruimdag van de HVV was op 7 maart. In en rond Hommersum zijn in meerdere groepen de bermen schoongemaakt. De nieuwe HVV-veiligheidsvesten zijn voor het eerst gebruikt. Na het opruimen was er pizza bij de Backhaus.
 • In maart is het hek aan de Hommersumse kant van de brug van het Duits Lijntje vernieuwd.

April 2020:

Juni 2020:

 • In juni werden de HVV speeltoestellen op de Retüt, op de hoek Hassumer Strasse / Maasstrasse en op het dorpsplein, gecontroleerd.
 • Ook in juni werd, na een lang droog-periode, de bloemenweide eindelijk ingezaaid en konden de donateurs hun bloemenweidezaaisel ophalen en in hun eigen tuin uitzaaien.
 • Het project Vriendschapsvlaggen kon starten nadat de Euregio Rhein-Waal geld had toegezegd.
 • Op 20 juni werd plotseling door de Lions Club een vriendschapskruis op het dorpsplein opgesteld. Omdat dat voor iedereen in het dorp een verrassing was, nam de HVV snel contact op met de Lions Club “Kleve Kalkar” en de Lions Club “Land van Cuijk en Noord Limburg” en verduidelijkte de situatie en het onderhoud.

Juli 2020:

 • Op 4 juli werden tafels opgesteld bij de twee HVV-banken bij de brug van het Duits Lijntje. Later kregen alle andere HVV-banken een tafel.
 • Op 25 juli vond een informatiebijeenkomst plaats in de Bloemenweide. De heer Ahrendt van het Natuurbeschermingscentrum Kleve noemde de planten en dieren die daar te zien waren. Er waren rondleidingen en koffie en cake.
 • Op 26 juli vondt de verzette HVV-fietstocht plaats. De tour ging naar Gennep, waar 2 stadsgidsen de deelnemers inzicht gaven in de structuur en geschiedenis van de stad.
 • Op 29 juli werd de HVV-brievenbus opgehangen bij de Alte Schule; Küsterskamp 19 is daarmee het nieuwe postadres van de HVV. Tegelijkertijd werden daar ook mooie richtingsbordjes naar het Backhaus opgehangen.

Augustus 2020:

 • Op 8 augustus is de dorpsauto voor Hassum en Hommersum geleverd.
 • In augustus sloot de HVV een contract met het beroepsopleidingscentrum Kleve voor de levering van insectenhotels en nestkastjes tegen materiaalkosten.

September 2020:

 • Begin september werd het slot vernieuwd en kon de vitrine op de parkeerplaats van de kerk eindelijk gebruikt worden voor alle verenigingen en organisaties in Hommersum.
 • Op 12 september werden de vlaggenmasten van het vriendschapsvlaggenproject opgesteld. Telkens 3 bij de Duits-Lijntje-brug en 3 op het dorpsplein. De exacte locaties zijn vooraf met de stad afgesproken.
 • Op 13 september waren er gemeenteraadsverkiezingen in Noordrijn-Westfalen. Klemens Spronk is herkozen voor het kiesdistrict Hommersum-Hassum.

Oktober 2020:

 • Tijdens het Oogstfeest-weekend op zaterdag 3 oktober werden samen met de Nederlandse Gennep-Niers-Goch Stichting plechtig de vriendschapsvlaggen gehesen. Helaas kon de Harmonie St. Caecilia uit Ottersum en Ven Zelderheide door de regen niet spelen en was het grillen en drinken een beetje nat!
 • Dankzij Corona moest de Oogstfeest-zondag op 4 oktober beperkt blijven tot een Oogstmis op de speelplaats van de Alte Schule, georganiseerd door de plattelandsjongeren. Daarna was er een vrijwillige fietstocht en een klein oogstfeest met barbecue en drankjes.
 • Een week later werd op 10 oktober de Lions Club Vriendschapspaal officieel geopend. Burgemeester Knickrehm en de nieuwe burgemeester Teunissen uit Gennep waren aanwezig.
 • Conform de regels is er een aanvraag ingediend voor financiering uit de subsidiepot ‘Beter samen leven’ van de Stadt Goch. De positieve beslissing van de stad Goch werd pas in januari 2021 genomen. Toegangsborden en een boekenhuisje worden gefinancierd.

November 2020:

 • Hoewel er geen Sint-Maartensoptocht kon plaatsvinden, versierden veel inwoners van Hommersum de tuinen en huizen op de gebruikelijke manier op de traditionele optochtdag, vrijdag 6 november.
 • Van het overschot van de bloemenweide-actie werden 10 fruitbomen gekocht. Deze zijn op zaterdag 14 november 2020 geplant op het driehoekige perceel aan de straat Viller.

December 2020:

 • Op 20 december werd de Hommersum kei bij de Duits-Lijntje-brug hoger gelegd.
 • Op 21 december (in Hommersum) en op 22 december (in Hassum) vond de ietwat andere, reizende kerstbazaar voor Mumaaso plaats. Een groot succes!
 • Op 28 december is het laadstation voor e-auto’s in de straat Am Pastoratshof opgeleverd.

Ronde verjaardagen:

In 2020 werden de volgende leden door de HVV gefeliciteerd met hun verjaardag: Gerda Nent (80), Franz Verheyen (90), Maria Peters (85), Paul Kothes (75), Willi Hermsen (80), Willi Bodden (80), Jacob Evers (85) en Wilfried Rech (80).