Jaaroverzicht HVV 2022

In 2022 konden door de versoepelde coronaregels eindelijk weer enkele activiteiten van het bestuur en diverse teams, bestaande uit vele vrijwilligers, worden doorvoerd. Hier is een overzicht:

Januari 2022:

 • Ook voor het jaar 2022 ontving de HVV van de stad Goch een toezegging van € 5.000,- uit het subsidieprogramma “Samen beter leven”. Het grootste deel wordt geïnvesteerd in nieuwe speeltoestellen. In de loop van het jaar besloot het bestuur om speeltoestellen te plaatsen op de boomgaard aan de Viller, op het dorpsplein en op de kruising Hassumerstraße/Maasstraße. Alle oude speeltoestellen (ook Retüt) worden gedemonteerd.
 • Op 26 januari hielden 2 vertegenwoordigers van het stadsdeel Kleve een voorlichtingsbijeenkomst over het 1000 bomen-programma in de boomgaard aan de Viller. Helaas werkte het weer die dag niet mee.
Boekenkast is klaar!

Februari 2022:

 • De laatste werkzaamheden aan de “boekenkast” zijn afgerond. De bouw van de openbare boekenkast werd gedeeltelijk gefinancierd uit het financieringsprogramma “Samen beter leven 2021” van de stad Goch. Tegelijkertijd kwam een ​​groep Nederlanders en Duitsers van beide kanten van de grens bij elkaar om als team de boekenkast te onderhouden.

Maart 2022:

 • Op 11 maart vond de jaarlijkse algemene vergadering plaats. Andrea Bodden, Maria Schötten en Robert Croonenberg werden herkozen. De contributie is verhoogd naar 15 euro.
 • Op vrijdag 25 maart vond de Ronde Tafel van de Hommersumer verenigingen plaats.

April 2022:

 • De Hommersumer schoonmaakdag werd vanwege het hoge aantal coronagevallen in maart uitgesteld naar zaterdag 9 april. Na het werk was er pizza uit het bakhuis.
 • Op 9 april zijn de Welkomsborden (deels financieel ondersteund door het gemeentelijk subsidieprogramma “Samen beter leven” 2021) geplaatst.
 • Op de bloemenweide, in de boomgaard en bij de boerderij Lintzen werden op 15 april 3 insectenhotels van het Beroepsopleidingscentrum Kleve (BBZ) neergezet.

Mei 2022:

 • Voor het eerst nodigde de HVV op 20 mei alle jubilarissen uit voor een gezellig samenzijn met koffie en gebak bij Regi. Naast jubilarissen van 2022 waren ook jubilarissen van de Coronajaren 2020 en 2021 uitgenodigd. We konden de dorpsauto gebruiken voor vervoer naar dit evenement.
 • Op vrijdag 20 mei vond ook de opening van de boekenkast plaats. Burgemeester Knickrehm, Wethouder Peperzak en Harmonie St. Caecilia ondersteunden de opening. Vanwege de regen moest het grootste deel van de openingsceremonie worden verplaatst naar de Gaststätte Evers. Het was een succesvol feest met veel bezoekers. De openingsceremonie werd financieel ondersteund door de Euregio.

Juni 2022:

 • De gemeente Gennep was het niet eens met de locatie van het welkomsbord aan de Nederlandse kant voor het zogenaamd kunstwerk “Grenskapel”.
 • Op 19 juni was de succesvolle HVV Fietstocht. De tour ging naar Nederland, bij de “IJsboerderij op ons erf” werd een lekkere pauze gemaakt. Als afsluiter was er een barbecue op de binnenplaats van de Alte Schule voor de bijna 40 deelnemers.
 • Voor het financieringsprogramma ‘Samen beter leven 2023’ is een plan ontwikkeld voor de herinrichting van de brug/grensovergang bij Regi, inclusief zitgelegenheid en verfraaiing van de brug.

Juli 2022:

 • Op 6 juli vond in de pastorie de, wegens Corona uitgestelde voorlichtingsbijeenkomst over internetcriminaliteit plaats. (link Duits bericht)

September 2022:

 • Op zondag 4 september vond bij stralend weer de verkiezing voor de oogstkoning plaats in biergarten van Regi. Bernd en Michaela Evers werden verkozen tot oogstkoningspaar Bernd II en Michaela I. Linus Pellen en Klara Boekholt werden in 2022 het koningspaar bij de kinderen. (link Duits bericht)
 • Het kermisweekend begon met een disco met muziek uit de jaren ’80 en ’90 op zaterdagavond 24 september. Zondag begon om 14.00 uur weer de familiedag op het dorpsplein en in de feesttent, met deelname van diverse verenigingen en organisaties. Dit dorpsfeest werd financieel ondersteund door het subsidieprogramma “NRW programma 2.000 x 1.000 euro voor het engagement” 2022.
 • Het Bezirksregierung Düsseldorf zegde € 2.000 toe uit het financieringsprogramma “Heimat-Check” 2022. Dit is bedoeld om 4 informatieborden voor historische gebouwen gedeeltelijk te financieren.

Oktober 2022:

 • Heel Hommersum stond na 2 jaar Corona weer op de benen: Het oogstfeest, dat sinds 1946 in Hommersum wordt gevierd, kon begin oktober 2022 eindelijk weer op de traditionele manier plaatsvinden. Op zaterdag 1 oktober begon om 19.00 uur de dankdienst in de Sint-Petruskerk in Hommersum. Daarna vond de “dans onder de oogstkroon” plaats in de feesttent van de Gaststätte Evers. De omtocht startete zondag om 14.00 uur. Daarna kwamen achterelkaar in de feesttent de groepsdansen, een muzikale begroeting door pastoor Uche en een dankgedicht van Jonas Pellen. De finale was de dans van het koningspaar.
 • Franz en Rosemarie Urselmans gebruikten de Corona-periode om een ​​maquette te maken van onze kerk en omgeving uit de periode 1895 tot 1945. De HVV liet gelaagd veiligheidsglas en een stabilisatieplaat maken om dit kunstwerk te beveiligen en te stabileren. Het model staat in de pastorie.
 • Op 24 oktober is het welkomsbord op de Veedijk door de gemeente Gennep verplaatst.
 • Zoals verwacht heeft de Stadtrat van Goch op 27 oktober een positief besluit genomen over het subsidieprogramma “Samen beter Leven” en daarmee ons project “Verfraaiing dorpsplein Hommersum en plaatsing tafels en banken” goedgekeurd.

Dezember 2022:

 • De 3 speeltoestellen zijn aan het eind van het jaar afgeleverd en opgeslagen in het depot. De Landjugend plaatsen deze in het voorjaar van 2023.
 • De 4 informatieborden voor de historische gebouwen zijn ook eind 2023 klaar geworden.

Jubilare:

In 2022 hadden de volgende (oudere) leden een ronde verjaardag:
Peter Nent (85), Heinz Feltes (75), Maria Feltes (80), Johanna Peters (90), Hubert Ritterbach (90), Regina Evers (90), Hans Queling (85), Karl-Heinz Czech (75), Veronika Peters (75), Christian Kolb (85), Dieter Schlöter (75), Ernst Willems (80), Helga Schwarz (80), Christa Swiszcz (75).

De HVV dankt alle leden en vrijwilligers, die in 2022 bij de voorbereiding en uitvoering van de aktiviteiten geholpen hebben!

Per 31.12.2022 had de HVV 197 leden, daarvan waren 98 mannen en 99 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de leden is 60,4 jaar.