Vertegenwoordigers van de Kreis Kleve gaven in Hommersum informatie over het 1000-bomen programma en inheemse boomsoorten

Bij de informatiebijeenkomst op de boomgaard aan de Viller in Hommersum op woensdag 26 januari waaide een koude wind, maar veel belangstellenden uit Hommersum trotseerden het weer om erbij te zijn om van mevrouw Segers en de heer Chrobock van de Kreis Kleve inzicht te krijgen in het 1000-bomen programma van de Kreis Kleve.

De volgende informatie en voorwaarden werden toegelicht en moeten worden nageleefd:

In het kader van het 1000-bomen programma wordt de aanplant van inheemse boomsoorten op eigen grond financieel ondersteund. Een geïnteresseerde eigenaar kan per email of brief contact opnemen met de Kreis Kleve en daarbij aangeven welke bomen hij waar zou willen planten. (Adres of kadaster-perceelnummer).

Het emailadres waarheen de aanvraag moet worden gestuurd, is te verkrijgen via het contactformulier op de website.

Vragen worden snel beantwoord. Pas na goedkeuring kunnen de gewenste bomen worden gekocht en geplant. Bomen die vóór goedkeuring zijn gekocht, worden niet gefinancierd.

Na goedkeuring en aankoop van de bomen moet de originele rekening aan de Kreis Kleve gestuurd worden. Alleen de kosten van de bomen (tot maximaal € 150,- per boom) worden vergoed. Aanplant-, verzorgings- of andere kosten worden niet vergoed.

Overige randvoorwaarden:

  • De bomen moeten (minimaal 10 jaar) blijven staan.
  • Deze aanplantingen in het kader van het 1000-bomen programma mogen niet worden gebruikt als compensatie- en vervangende maatregelen, ecologische rekeningen of om te voldoen aan verplichtingen uit hoofde van andere wetten (bijv. bosconversie) of programma’s”.

Zie de volledige lijst met randvoorwaarden in de (Duitse) bijlage.

Op een vraag van de aanwezigen legde mevrouw Segers uit, dat het natuurlijk mooi zou zijn als er traditionele hoogstamfruitbomen worden geplant. Deze rassen zijn ook te koop bij gespecialiseerde regionale kwekerijen voor minder dan € 150,- per boom.

Om bijvoorbeeld boomgaarden mogelijk te maken, is er geen limiet aan het aantal bomen per aanvraag.

Uiteraard dienen bij het planten de wettelijke eisen in acht te worden genomen. Bij het planten van hagen moet de grensafstand in acht worden genomen en moet wortelgroei op het naastgelegen perceel worden tegengegaan.

Gedetailleerde informatie werd verstrekt over de inheemse boomsoorten. Dhr. dr. Chrobock overhandigde een lijst met boom- en struiksoorten die specifiek zijn voor het Neder-Rijn gebied. De lijst is in de bijlage, maar let op: Heesters worden niet gefinancierd door de Kreis!

De secretaris van de Heimat- und Verschönerungsverein e.V. Hommersum, de heer Antoon Rodoe, bedankte mevrouw Segers en dr. Chrobock, voor hun komst en voor de uitleg/informatie.

Meer informatie ook (in Duits) op de website van de Kreis Kleve op de webpagina Klima.

Dit bericht is in het Duits ook aan de pers verstuurd en verscheen in/op: