Feestelijke opening Duits-Nederlandse Boekenkast en Tourist Info Point in Hommersum

Het dorpsplein in Hommersum ligt precies op de grens tussen Duitsland en Nederland. Deze grensovergang wordt intensief gebruikt door voetgangers en fietsers.

De boekenkast is klaar!

Zoals in een eerder bericht op de website geschreven, kon daar met financiële steun van de stad Goch een grote, moderne inloopboekenkast zo’n 5 meter van de Kendel brug opgesteld worden.

Een groep Nederlanders en Duitsers heeft de boekenkast gevuld met Duitse en Nederlandse romans en non-fictieboeken en toeristische flyers.

De laatste werkzaamheden, zoals stroomaansluiting en informatiebordjes, werden midden mei van vrijwilligers uit Hommersum gedaan.

Op 20 mei waren de mensen van beide kanten van de grens uitgenodigd voor de officiële opening.

Bürgermeister Knickrehm en wethouder Peperzak

Bürgermeister Knickrehm und wethouder Peperzak, als vervanger van burgemeester Teunesen, sneden met een tuinschaar het band voor het boekenhuisje door. (Foto zie bericht in Maas- en Niersbode beneden).

Omdat de harmonie vanwege de aangekondigde regen niet buiten kon spelen, ging toen iedereen naar binnen in de Gaststätte Evers.

Bürgermeister Knickrehm benadrukte in zijn toespraak dat het boekenhuisje eens te meer een bewijs was dat de grens in Hommersum niet meer belangrijk was voor het samenleven van burgers.
Wethouder Peperzak, die vroeger alle boeken van Karl May verslonden had, gaf aan dit boekenhuisje met Duitse en Nederlandse boeken een geweldig initiatief te vinden en bedankte allen die hieraan meegewerkt hebben.

De harmonie St. Caecilia uit Ven Zelderheide – Ottersum speelde als eerste de Europese hymne uit de negende symfonie van Ludwig van Beethoven.
Terwijl de harmonie verder speelde begon het feest met hapjes en drankjes.

Het was een erg mooie opening!

We willen iedereen bedanken die daartoe heeft bijgedragen, in het bijzonder de mensen van Harmonie St. Caecilia, Bürgermeister Knickrehm, wethouder Peperzak, de helpers van Gaststätte Evers, het team van het boekenhuisje en alle andere mensen die hebben geholpen met de opbouw en feest.

Ook danken wij de Euregio voor de financiële steun.

Een bericht verscheen ook in: