Hommersum viert het Oogstfeest 2022

Heel Hommersum stond op de been. Het Oogstfeest werd begin oktober 2022 eindelijk weer groot gevierd.

Traditiegetrouw begon het oogstfeest, dat sinds 1946 jaarlijks wordt gevierd, op zaterdag 1 oktober om 19.00 uur met de dankmis in de Sint-Petrus-kerk. Pastoor Uche Aba droeg, ondersteund door het kerkkoor, de mis op waarbij de gezegende oogstkroon werd overhandigd aan het oogstkoningspaar Bernd II en Michaela I. Evers en aan het kinderkoningspaar Linus Pellen en Klara Boekholt. De Oogstmis was versierd en georganiseerd door de plaatselijke groep Hommersum van de Katholieke Vrouwen Duitsland.

Daarna gingen de twee koningsparen met hun entourage en muzikale begeleiding voor de “Dans onder de Oogstkroon” naar de feesttent bij de Gaststätte Evers.

Zondag vanaf 14.00 uur stond de optocht centraal. In de dagen ervoor waren de oogstwagens weer versierd door de ‘Schmückgemeinschaften’, de wagengroepen uit ieder dorpsdeel. De ongeveer twee uur durende ‘koninklijke’ stoet werd geleid door ruiters, gevolgd door meer dan 50 fietsers met versierde fietsen en de heraut, die op een historische aardappelrooier troonde. Vervolgens kwamen de zes feestwagens.
Na een rondgang door het dorp werden het koninklijk paar en het hof opgehaald aan de Huyskensstraße, waarna de stoet door de verschillende dorpsdelen trok.

Meer foto’s van de Oogstoptocht op Facebook en Instagram.

Omstreeks 16.30 uur bereikte de stoet weer Hommersum en betraden het koninklijk paar Bernd II en Michaela I met het kindskoningspaar Linus Pellen en Klara Boekholt de feesttent gevolgd door hun hofstaten en de dansgroepen.

Het moderatorenteam Willi en Karin Sanders voerde door een gevarieerd programma: de dansen van de verschillende leeftijdsgroepen – van Kindergarten tot Landjugend -, een muzikale groet van pastoor Uche, een dankgedicht voorgedragen door Jonas Pellen en last but not least de koningsdans. Deze dans was de afsluiting van het officiële gedeelte en daarmee ook het begin van de feestavond. Door de feestdag op maandag (Tag der Deutsche Einheid) bleven de vele gasten tot diep in de nacht.

Meer foto’s van de dansen op Facebook en Instagram.

Een lang bericht stond op 05 oktober in de Rheinische Post: „Dürre macht Hommersumer erfinderisch“.
Een aankondiging van het feest stond op 29 september in de NRZ: „Goch: Hommersum feiert Erntedankfest mit schmucken Wagen„.