Dorpsfeest op zondag 25 september 2022

Omdat het voor kermisexploitanten niet meer de moeite waard is om in kleine dorpen als Hommersum met zijn ongeveer 500 inwoners, tijdens een kermisweekend hun kermisattracties op te zetten, had de dorpsvereninging van Hommersum (Heimat- und Verschönerungsverein e.V. Hommersum, kort HVV) dankzij de financiële steun van het NRW-landsprogramma “2.000 x 1.000 euro für das Engagement” besloten om op de oorspronkelijke zondag van de traditionele kermis een “dorpskennismakingsfeest met alle verenigingen in Hommersum” te houden op het dorpsplein.

“Dorpsfeest op zondag 25 september 2022” Verder lezen

Vertegenwoordigers van de Kreis Kleve gaven in Hommersum informatie over het 1000-bomen programma en inheemse boomsoorten

Bij de informatiebijeenkomst op de boomgaard aan de Viller in Hommersum op woensdag 26 januari waaide een koude wind, maar veel belangstellenden uit Hommersum trotseerden het weer om erbij te zijn om van mevrouw Segers en de heer Chrobock van de Kreis Kleve inzicht te krijgen in het 1000-bomen programma van de Kreis Kleve.

“Vertegenwoordigers van de Kreis Kleve gaven in Hommersum informatie over het 1000-bomen programma en inheemse boomsoorten” Verder lezen

Informatiebijeenkomst 1000-bomen-actie Kreis Kleve

Op de voorlichtingsbijeenkomst in de boomgaard aan de Viller zullen twee vertegenwoordigers van de Kreis Kleve vragen beantwoorden over het programma en eventuele boomsoorten etc. De bijeenkomst is openbaar en ook voor mensen die niet aan het programma kunnen deelnemen maar wel vragen hebben over lokale boomsoorten.

De Kreis Kleve ondersteunt al jaren ecologische projecten en wil deze projecten ook actief uitvoeren. Bomen zijn niet alleen onmisbaar voor klimaatbescherming vanwege hun vermogen om kooldioxide te binden en zuurstof te produceren, ze verbeteren ook de bodemkwaliteit en hebben over het algemeen een positief effect op de stad of het dorp.

De Kreistag heeft besloten om in 2021 en 2022 minimaal 1000 extra bomen te planten in de Kreis Kleve.

In het kader van het 1000 bomen programma wordt de aanplant van bomen op privégrond financieel ondersteund.

De bomen dienen permanent (maar minimaal 10 jaar) te worden behouden.

Er moeten inheemse boomsoorten van regionale oorsprong die geschikt zijn voor de locatie worden geplant.

Als de deelnemer aan het programma geïnteresseerd is, moet hij eerst een kort verzoek met een ruwe beschrijving van het project en het relevante adres (of perceel) naar de Kreisverwaltung sturen.

De aanvragen worden snel beantwoord. Daarna moet men zelf de bomen kopen en planten, waarna de originele factuur naar de Kreisverwaltung moet worden gestuurd. De kosten voor de boom (tot maximaal € 150,- per boom) worden dan vergoed. Het planten, de verzorging of andere kosten worden echter niet vergoed.

Let op de algemene voorwaarden in de bijlage.

Nieuwe bomen in Hommersum 2022: Doe mee!

Sinds begin november hebben wij, het bestuur van de HVV, contact met de “Untere Naturschutzbehörde” van de Kreis Kleve om de rij fruitbomen langs de Viller weer compleet te krijgen.

We werden telefonisch daarover geïnformeerd dat er een 1000-bomenprogramma was in de Kreis Kleve en of we wilden deelnemen. De rand­voorwaarden waren echter nog niet vastgesteld.

Kort voor kerst ontvingen we een e-mail met de voorwaarden:

“Nieuwe bomen in Hommersum 2022: Doe mee!” Verder lezen