Jaaroverzicht HVV 2021

In het tweede jaar van de Coronapandemie konden er tussen de verschillende golven toch veel activiteiten plaatsvinden in en rond Hommersum. Hier een overzicht:

Februari 2021:

 • Begin februari werd Hommersum helemaal wit. Veel helpers hebben ervoor gezorgd, dat de straten weer toegankelijk werden.

Maart 2021:

 • Op zaterdag 20 maart was de jaarlijkse opruimdag in Hommersum. Bij mooi weer, waren 40 personen in meerdere kleine groepen in en om Hommersum op pad. Deze groepen hebben schrikbarend veel vuilnis gevonden.
 • Op dezelfde dag werden bij meerdere HVV-banken ook tafels opgesteld.

April 2021:

 • In april werd het bestuur van de HVV verrast door de informatie dat er een kunstwerk “Grenskapel” gepland was op de Veedijk, voor de helft op Nederlands grondgebied en voor de andere helft op Duits grondgebied.
  Het bestuur heeft geprobeerd een gesprek te krijgen met de initiatiefnemer, de gemeente Gennep, de stad Goch en de grondeigenaar; maar dat is maandenlang niet gelukt vanwege de Coronaregels.
 • De autoriteiten aan de Duitse kant van de grens hebben het kunstwerk welwillend gesteund. Daarom was er nergens toestemming nodig.

Mei 2021:

 • Op 11 mei werden de eerste jaarlijkse bloeistroken ingezaaid voor de actie “Bloemenzee in Hommersum”.
  Later werd ook een groot veld met meerjarige bloemen op de hoek Viller / Klockscherweg ingezaaid.
 • Op 15 mei antwoordde de Bezirksregierung op vragen van HVV dat “de plannen aan Nederlandse zijde geen invloed hebben op het overstromingsrisico bij een 100-jarige overstroming in Maas en Niers de situatie in Hommersum op de Niers en Kendel.”
 • De gemeente Gennep heeft op 18 mei toestemming verleend voor het oprichten van een moderne grenskapel in de berm van de Veedijk. Het kunstwerk zal precies op de grens worden gebouwd, d.w.z. half in Nederland en half in Duitsland.
 • Op 31 mei werd begonnen met de bestrating tussen bakhuis en klaslokaal.

Juni 2021:

 • De HVV-fietstocht moest ook in 2021 met Corona beperkingen doorgevoerd worden. De tocht ging op 06 juni naar de grill hut in het Reichswald, waar een pauze met lekker ijs gemaakt werd. Na de terugkeer in Hommersum waren de zelfgebakken pizza’s bij het bakhuis al klaar.
 • Op 03 juni constateerde het bestuur van de HVV, dat de Stichting “Cultuur Zonder Grenzen” en ook de gemeente Gennep niet tot een gesprek bereid waren.
 • Daarom heeft de HVV informatie over de moderne Grenskapel aan de Veedijk bij Hommersum gepubliceerd en om ondersteuning gevraagd.

Juli 2021:

 • Halverwege juli was de Kendel buiten de oevers getreden. Gelukkig geen schade en alleen mooie foto’s.
 • In juli en augustus heeft de HVV het Ontwerp voor het landelijk Wegennet voor Goch geanalyseerd en verbeteringen voor wegen om Hommersum gemeld.

Augustus 2021:

 • Op zaterdag 14 augustus informeerde de bioloog Walter Ahrendt van het “Naturschutzzentrum Kleve e.V.” over planten en dieren op de meerjarige bloemenweide in Hommersum.
 • Op 17 augustus heeft de HVV alle verenigingen en organisaties in het dorp voor de jaarlijkse Ronde Tafel uitgenodigd. Hoofdthema was de vraag hoe de winst van het 900-jaar feest besteed zou moeten worden. Besloten werd het geld primair voor een monument met de Hommersumer handen te gebruiken.
 • De ledenvergadering van de HVV Hommersum was op 29 augustus 2021.
  Bij de verkiezingen voor het Bestuur gaf Bertha Zielke aan geen kandidaat meer te willen zijn. Andrea Bodden bedankte Bertha Zielke voor haar werk in het bestuur. In een geheime, schriftelijke stemming werd Ruth Falkhofen door de vergadering tot 2e voorzitter gekozen. Antoon Rodoe werd opnieuw als 1e secretaris gekozen. Ook Michael Schwarz werd opnieuw als 2e penningmeester gekozen. Erika Croonenberg werd als nieuw lid van het uitgebreid bestuur gekozen.
 • Bij de Oogstkoningsverkiezingen waren er twee paren die zich kandidaat stelden. Daarom moest er geloot worden en Heike en Josef Deryck werden getrokken. Heike Deryck werd als Heike I de Oogstkoningin. Paul Janßen en Lara Angenendt waren het Kinder-Oogstpaar 2021.

September 2021:

 • Met een klein feest voor de mensen in het dorp werd het Bakhuis, dat eigenlijk al eind 2019 klaar gebouwd was, maar dan vanwege Corona haast niet gebruikt kon worden, op 03 september geopende.
 • In totaal 13 bezwaarschriften tegen de vergunning voor de Grenskapel werden in de openbare hoorzitting op 7 september 2021 van de onafhankelijke bezwaarschriften van de gemeente Gennep uitgebreid besproken. Helaas besloot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep op 23 november 2021, alle bezwaren tegen de vergunning voor het ‘kunstwerk’ aftewijzen.
 • Op zaterdag 18 september om 19 uur vond aan het Venn de jaarlijkse herdenking van de B24-bommenwerper crash plaats. Dit jaar waren de Amerikaanse Colorguard, 6 soldaten en een koor uit Heijen ter ondersteuning aanwezig. Franz Urselmans was er als vertegenwoordiger van de HVV.

Oktober 2021:

 • Door Corona moest dit jaar de kermis helaas weer afgezegd werden. Ook de Oogstfeest-zaterdag viel dit jaar uit. Daarom concentreerde zich alle Oogstfeest activiteiten op zondag 03 oktober. Ondanks aanhoudende regen werd het (conform de geldende Corona regels) een groot feest voor alle mensen in Hommersum.
  De HVV bedankt Thomas Becher voor de foto’s en de Landesregierung NRW voor de financiële steun uit het Förderprogramm “Neustart Miteinander”.
 • De gemeenteraad van de Stadt Goch heeft op 05 oktober het bestemmingsplan Hommersum Hooge Weg / Viller goedgekeurd. De ingediende bezwaarschriften (ook die van de HVV) werden allemaal afgewezen.
 • Het Kruimelbal werd op 30 oktober door de Schmückgemeinschaft Viller op de Lintzen boerderij georganiseerd.

December 2021:

 • Op 07 december werd de Grenskapel dan toch opgebouwd.
 • Op 16 december waren de 4 Welkomborden eindelijk klaar.
 • Onder leiding van Erika Croonenberg en gefinancierd door de HVV werden op 20 december 500 narcissen aan de rand van het dorpsplein in Hommersum geplant.
 • Op 20 december werd eindelijk ook het Boekenhuisje opgesteld.
  De Welkomborden en het Boekenhuisje zijn deels gefinancierd met ondersteuning uit het programma “Miteinander besser Leben” van de Stadt Goch.

Jubilea:

In het jaar 2021 hadden de volgende (oudere) leden een ronde verjaardag: Werner Kerstiens (90), Maria Bauer (90), Peter Evers (80), Margret Kothes (75), Josef Beaupoil (85), Norbert John (75).
Het bestuur van de HVV kon de felicitaties deels overbrengen en wordt het bij de andere jubilea, als Corona het toelaat, in 2022 gedaan.