Moderne grenskapel aan Veedijk bij Hommersum: Ondersteuning nodig

De Nederlandse Stichting Cultuur Zonder Grenzen plant een reeks kunstprojecten onder de naam Kapellenbaan. Onderdeel van deze serie is een moderne grenskapel aan de Veedijk bij Hommersum.
De locatie van het kunstwerk is gepland vlak bij de grens in de buurt van de Kendelbrug, de ene helft in Nederland en de andere helft in Duitsland.

geplande plaats kunstwerk, vlak voor dorpsplein Hommersum

Op 18 mei 2021 (verzenddatum) heeft de gemeente Gennep toestemming verleend om dit kunstwerk in de berm van de Veedijk te plaatsen. In de vergunning wordt geen exacte locatie gegeven. Op de foto (zie punt) is te zien dat de berm niet breed genoeg is voor dit kunstwerk. Het kunstwerk staat ook in de overstromingsgebied van de Niers en Kendel. Direct naast de Veedijk zakt de berm beduidend meer dan een meter naar het niveau van het weiland.

Volgens de aanvrager symboliseert het ontwerp een projectieruimte waarin de as met de buizen precies op de grenslijn ligt. Het kunstwerk wordt ongeveer 3 meter hoog en iets meer dan 5 meter breed en ook nog eens lang. De kleur die gekozen is voor het kunstwerk is grijs of groen. Zie link voor details.
Op de foto is te zien dat de berm en het weiland zijn opgehoogd tot straatniveau.
Zoals op de foto te zien is, zijn de buizen van het kunstwerk direct gericht op het dorpsplein van Hommersum en de Gaststätte Evers.

De Heimat- und Verschönerungsverein e.V. Hommersum (kortweg HVV) heeft bezwaar gemaakt tegen de vergunning (zie link):

  1. De gevoelde symboliek van het kunstwerk (militaire kleur groen en op Hommersum gericht omgekeerd kanon)
  2. De gekozen locatie (de berm is niet breed genoeg; geen voorwaarden opgenomen voor de veiligheid van de verkeersdeelnemers; kunstwerk bevindt zich in overstromingsgebied; precies op die plaats heeft de gemeente Gennep de HVV al toestemming verleend voor een “welkom in Hommersum” bord)

MAAR:
Betrokkenen kunnen tegen de goedkeuring ook bezwaar maken bij de gemeente Gennep. U bent betroffene als u in de buurt van het kunstwerk woont, het kunstwerk kunt zien of bijvoorbeeld dagelijks passeert. Het bezwaar moet voor 29 juni 2021 bij de gemeente Gennep zijn aangekomen. Volgens de overeenkomst tussen onder meer Nederland en Noordrijn-Westfalen uit 2015 geldt dit ook voor mensen die in het andere land wonen.

U kunt de voorbeeldbrief (zie link) als basis gebruiken en de argumentatie afstemmen op uw persoonlijke situatie. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Verstuur de brief per post. Een e-mail wordt niet als bezwaarschrift geaccepteerd. Als u een Nederlandse elektronische handtekening (DigiD) heeft, kunt u uw bezwaar ook digitaal indienen via http://www.gennep.nl/bezwaarmaken. De HVV heeft haar bezwaar persoonlijk afgegeven bij de gemeente Gennep. Als u uw bezwaar uiterlijk zaterdag 26 juni in de brievenbus van de HVV (Alte Schule, Küsterskamp 19) deponeert, bezorgt de HVV het op tijd bij de gemeente Gennep.


Nieuwe informatie 04 juli 2021

Uit de openbare stukken van de Burgemeester en Wethouders-vergadering van de gemeente Gennep over de Kapellenbaan van 21 januari 2020 (link naar B&W stukken) blijkt dat:

  • Het oorspronkelijk ontwerp van Frank Havermans uit 2018 er totaal anders uitzag;
  • Oorspronkelijk als plaats voor het kunstwerk de Grensweg bij het Reichswald ten noorden van Milsbeek gepland was;
  • De gemeente Gennep 30.000 Euro subsidie geeft voor 2 kapellen: de geplaatste kapel op de Niersdijk bij de kerk in Gennep en de Grenskapel.
Ontwerp Grenskapel datum 01 februari 2018