Nieuwe bomen in Hommersum 2022: Doe mee!

Sinds begin november hebben wij, het bestuur van de HVV, contact met de “Untere Naturschutzbehörde” van de Kreis Kleve om de rij fruitbomen langs de Viller weer compleet te krijgen.

We werden telefonisch daarover geïnformeerd dat er een 1000-bomenprogramma was in de Kreis Kleve en of we wilden deelnemen. De rand­voorwaarden waren echter nog niet vastgesteld.

Kort voor kerst ontvingen we een e-mail met de voorwaarden:

  • Het doel is het planten van bomen op eigen grond te stimuleren.
  • Er moeten lokale boomsoorten van regionale oorsprong passend voor de locatie geplant worden.
  • De kosten voor het plantmateriaal worden vergoed (tot maximaal 150 euro per boom). Niet vergoed worden de aanplant-, onderhouds- of andere kosten.
  • De bomen dienen permanent (maar minimaal 10 jaar) te blijven staan.

Geïnteresseerde vastgoedeigenaren willen we daarom vragen contact met ons op te nemen.

We hebben de toezegging van de Untere Naturschutzbehörde dat wij – als er voldoende belangstellenden zijn – een afspraak kunnen maken waar vertegenwoordigers van de Untere Naturschutzbehörde alle vragen beantwoorden zullen.

Dus doe mee en meld je bij ons!
Aanmelding kan via ons contactformulier.

In 2022 gaan wij als HVV samen met de Trägerverein Alte Schule verder met onze bloeiende weilanden. Dankzij onze samenwerking met het Berufsbildungs­zentrum Kleve hebben we ook 3 grote insectenhotels gekregen, die we in het voorjaar gaan plaatsen. Dan zal ook het dorpsplein mooi tot bloei gekomen zijn, door de narcissen die daar geplant zijn.