Bloeiende velden en bloemenstroken voor meer biodiversiteit en natuurbehoud in Hommersum

Het bevorderen van de natuur en het vergroten van de biodiversiteit was in 2020 de aanleiding voor de start om donateurs te zoeken bloemrijke weiden en bloemrijke stroken in Hommersum. Hierdoor werd Hommersum een van de eerste gebieden in de Kreis Kleve waar een uitgestrekte bloemenweide met aangrenzende bloemenstroken werd aangelegd.

Er zijn nu meer bloeiende weiden en bloeiende stroken in de Kreis Kleve. Plaatselijke boeren blijven zich ook inzetten op de aanleg van bloeiende weiden en stroken om de biodiversiteit te bevorderen. Hun doel is om de natuur te helpen en bijen en insecten te helpen door deze gebieden in een netwerk op te nemen.

In Hommersum is de afgelopen jaren ook een meerjarige bloemenweide aan de straat Viller aangelegd, die dient als overwinteringsplaats voor insecten. Dit gebied kan ook, als dat nodig is, beregend worden, zodat er bij droogte geen watergebrek ontstaat.

Vanuit het oogpunt van natuurbehoud is het belangrijk om bloeiende gebieden en stroken niet voor de winter te onderhouden om waardevolle dekking voor dieren te behouden. Ze bieden met name beschutting aan fazanten en hazen tijdens de koude maanden en dienen als overwinteringsplaats voor veel insecten op of in de staande plantenstengels.

In een meerjarig bloeigebied komen er in het tweede jaar beduidend minder soorten uit het zaad en nemen grassen en laaggroeiende wilde kruiden toe. De intensiteit van de bloeiende soorten neemt af en visueel ziet het gebied er erg onkruidachtig uit, wat de indruk geeft van een “onverzorgd gebied”. Dit is echter gunstig voor de natuur en de biodiversiteit, omdat het een ongestoord toevluchtsoord voor dieren en insecten creëert.

Om een eenzijdige groei van onkruid te voorkomen, wordt het meerjarige bloemengebied aan de Viller dit jaar opnieuw ingezaaid. In de toekomst zal slechts een deel van het gebied elk jaar opnieuw worden ingezaaid om het toevluchtsgebied continu in stand te houden. In combinatie met de bloeiende stroken biedt het bloeiende gebied de nodige beschutting voor de winter.

Dankzij de donateurs uit het verleden zijn ook andere maatregelen ter bescherming van de natuur ondersteund. De beluchting van het water in natuurgebied Untere Nuthseen (Venn), de bouw van insectenhotels en de verspreiding van nestkasten in Hommersum.

Een ander voorbeeld is de aanleg van een boomgaard voor de gemeenschap op een privéterrein aan de Viller, die mensen uitnodigt om te blijven zitten. De toevoeging van een haag aan dit gebied is gepland met de steun van de HVV en de Trägerverein Alte Schule Hommersum.

Geïnteresseerden kunnen Hommersum bezoeken en zelf de schoonheid en het belang van de bloeiende gebieden en de boomgaard langs de straat Viller bekijken.

Help ons de natuur voor de toekomst te behouden:
Donatierekening: DE24 3206 1384 4800 9480 08 Volksbank an der Niers eG

De bloemenwei Hommersum is een gezamelijk project van Trägerverein Alte Schule und HVV Hommersum.