Besluiten op de Algemene Vergadering van HVV op 11 maart 2022

Beste leden,

de jaarlijkse algemene vergadering vond plaats op 11 maart. Helaas waren er niet zoveel leden. Dus hier zijn de belangrijkste besluiten:

  1. Na lezing van het verslag van de kascommissie 2021 wordt het bestuur unaniem decharge verleend.
  2. Omdat jaarlijks de helft van het bestuur wordt gekozen (rollerend bestuur), waren er verkiezingen nodig voor de 1e voorzitter, 2e secretaris en 1e penningmeester. Andrea Bodden, Maria Schötten en Robert Croonenberg werden respectievelijk unaniem herkozen.
  3. Sinds 2012 was de contributie 10 euro. Na discussie wordt besloten de jaarlijkse contributie verhogen naar 15 euro. De verhoging geldt vanaf 2022.
  4. Rosemarie en Franz Urselmans hebben tijdens de Corona-periode een maquette van de kerk en omgeving gemaakt. Om de maquette te beveiligen en transporteerbaar te maken, moet de maquette in een op maat gemaakte glazen doos worden geplaatst. De HVV zorgt voor de financiering.

Verder zijn de volgende activiteiten bekend gemaakt:

  • 20 mei ‘s-middags: Ontmoetingsmiddag met koffie en gebak voor de mensen met jubilea
  • 20 mei 18:00: Opening Boekenkast
  • 19 juni 14:00: HVV fietstocht
  • 04 september 19:00: Verkiezing Oogstkoning(in)
  • 24 en 25 september: Kermisweekend en 01 en 02 oktober: Oogstfeest: Het bestuur plant dit jaar weer een normaal feest aan beide weekenden.

Het verslag van de ledenvergadering ist klaar en is in het Duits online op onze website te lezen.

Groeten

Het bestuur