Bezwaren tegen grenskapel door gemeente Gennep afgewezen

Impressie van het kunstwerk van en door Frank Havermans (uit aanvraag omgevingsvergunning).jpg

In de B&W vergadering van 23 november heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gennep besloten om alle bezwaren tegen de omgevingsvergunning aftewijzen. Het college baseert deze beslissing op het (heel) korte advies van het Gelders Genootschap. Zowel dit Genootschap als ook het college gaan helemaal niet in op de bezwaren van de bewoners van de Veedijk en de inwoners in Hommersum.

“Bezwaren tegen grenskapel door gemeente Gennep afgewezen” Verder lezen