Is “burgerlijke ongehoorzaamheid” echt een veelbelovende tactiek of gewoon een slechte grap?

Sinds ongeveer 4 jaar wordt de weg over de grens tussen de Mortelweg en de Kamperweg afgesloten door een slagboom. Nu wil Heinz Bömler, zoals in een artikel in de NRZ van 23 april („Heinz Bömler ruft zum zivilen Ungehorsam in Goch auf”) staat, op vrijdag 26 april om 15:00 de grens daar weer openen.

Maar wat is het doel hiervan? Uit dubbel onrecht wordt niet automatisch recht. Heinz Bömler bekritiseerde volgens het bovenstaand artikel de manier waarop de grenssluiting gebeurd is. Daarmee zullen ook andere Hommersumer mee eens zijn. Maar waarom probeert hij dan zoiets door te zetten? Het zou niemand verbazen als Heinz Bömler de stad, het dorp en de NRZ zonder reden in opwinding verzet en vrijdag in zijn “Sacklager Viller Mühle” zich schelms lachend in de handen wrijft.

Het krantenartikel beschrijft een zeer eenzijdige kijk op de situatie en verrast veel Hommersumer. Natuurlijk zijn meerdere mensen boos geweest over de manier waarop de grens gesloten is. De beschrijving in het artikel hoe de sluiting in het dorp werd gemaakt, zal door velen worden bevestigd. Maar betekent dit automatisch dat een grensopening op dit punt door deze personen gewenst wordt?

Bij het 900-jaar-feest in mei 2018 heeft burgemeester de Koning van de gemeente Gennep opgeroepen de grens te openen. Daarop heeft de Heimat- und Verschönerungsverein e.V. Hommersum (HVV) gespreken gehad met burgemeester Knickrehm van de stad Goch en de verantwoordelijk wethouder Janine van Hulsteijn van de gemeente Gennep. De HVV heeft daarbij aangegeven dat er geen officiële grensovergang voor motorvoertuigen is tussen Ven Zelderheide / Grunewald in het noorden en Siebengewald / Gaesdonck in het zuiden. De HVV heeft gevraagd te analyseren waar op korte of middellange termijn een grensopening mogelijk is. Belangrijk hierbij zijn de respectieve voor- en nadelen, maar ook de mogelijk noodzakelijke flankerende maatregelen. Er moet bijvoorbeeld voor worden gezorgd dat de grensovergangen alleen beschikbaar zijn voor “lokaal grensverkeer” en niet voor vrachtwagens. De HVV wilde de meningen het dorp bevragen en de alternatieven met alle betrokkenen bespreken en pas daarna stelling nemen.

Het wordt betwijfeld, dat een actie zoals die van Heinz Bömler positief bijdraagt ​​tot een discussie met alle betrokkenen en dat de meerderheid van Hommersumer echt denkt dat de grens daar opnieuw moet worden geopend. Maar deze soort van vragen worden – net zoals bij de grenssluiting – ook van Heinz Bömler helemaal niet of pas achteraf gesteld.

Om toch een representatief stemmingsbeeld van het dorp te krijgen, hoopt de HVV, dat vrijdag mogelijk vele Hommersumer bij de actie erbij zijn. Verder hoopt de HVV dat de tegenstanders van de opening de gelegenheid krijgen hun mening te geven.